Okul Öncesi

İlk yıllar programı 4 yaştan 4.sınıfa kadar olan eğitimi bütünsel olarak yapılandırıyor.

Vizyon Koleji ilk yıllar programı tematik yaklaşım odaklıdır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri biraraya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır.

Bu program kapsamında öğretmen ve öğrenciler kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakmaya teşvik edilir. Tematik öğrenme bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. Programımız etkin öğrenme yöntemleri ve proje bazlı çalışmalarla yapılandırılmıştır. Etkin öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktif olarak kullanımasını gerektirir ki bu da çocuğun edindiği deneyimler yoluyla kalıcı ve gerçek bir öğrenmeyi gerçekleştirir.

Programımız olumlu yetişkin çocuk ilişkisine dayalıdır.

Bu yaş grubundaki çocuklar pozitif iletişim ve işbirliğini temel alan bir atmosferde kendilerini daha rahat ifade ederler. Olumlu sosyal iletişim becerilerini kolayca öğrenirler. Saygı sabır ve net kuralların olduğu besleyici bir çevrede kabul görmek sosyal duygusal becerileri ve özgüvenlerini geliştirir.

Flexa İlk Yıllar Programında bir akademik yıl 6 periyottan oluşuyor.

Her periyotta bir ana tema ve o tema ile İlişkilendirilmiş bir ünite ve üniteyi destekleyen kazanımlar anasınıfından 4. sınıfa kadar bir bütün olarak tasarlanmıştır. Eğitimin merkezinde ise 21. Yüzyıl becerileri yer alır.

Beceri Kazandıran Aktif Öğrenme Ortamları

Çocuklar "Etkin Öğrenme" ile Yeni Kavramları Deneyimleyerek Keşfediyor.

Bizce okul öncesi dönemde eğitimin odağı çocuğa öğrenebilme becerilerini kazandırmak olmalıdır. 

Her çocuğun özel ve farklı olduğu gerçeği üzerine oluşturulan programımız, çocukları hem ilkokula hazır hale getirmeyi, hem de bireysel gelişimlerini izleyerek; kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilen, özgüveni yüksek, kendisi ve çevresiyle barışık, hoşgörülü, diğer bireylere ve görüşlere saygılı, sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlayacak donanımı edindirmeyi amaçlar. 

Vizyon Koleji okul öncesi eğitim programının ana çerçevesi ‘’etkin öğrenmeyi’’ geliştirecek bir ortam sağlamak ve çocuklara eylemleri hakkında düşünmeleri için yardımcı olmaktır. Okul öncesi programımızın günlük düzenini; temizlik, planla-yap-değerlendir sıralaması, küçük ve büyük grup faaliyetleri ve açık hava faaliyetleri oluşturmaktadır. 

Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir.

High Scope yaklaşımına uygun olarak tasarlanan sınıflarımız çeşitli etkinlik köşelerine bölünmüştür. Örneğin ; market köşesi, mutfak köşesi,  evcilik köşesi, kitap köşesi, bitki ve hayvan köşesi, sanat köşesi gibi... Köşelerde çocuklar farklı türde oyunlar oynayabilirler. Her köşede çocukların rahatça oynayabilmesi için yeterli alan bulunur. Sınıftaki raflar, materyaller ve araç gereçler çocukların ulaşabilecekleri yerlerdedir. Çocuklar bir köşeden bir başka köşeyi rahatlıkla görebilirler ve bir köşeden diğerine rahatlıkla hareket edebilirler. Böylelikle bağımsızlık ve yeterlilik duyguları artar. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir.

Okul Öncesi Yabancı Dil Programı

Vizyon Kolejinde Okul Öncesi eğitim İlkokul eğitim programının bütünsel bir parçasıdır. Okul öncesi İngilizce programı, İlkokul İngilizce programının uzantısıdır. Bu bağlamda, okul öncesi gruplarda yapılan çalışmalar, ilkokul programıyla büyük benzerlikler gösterir.

Okul Öncesi İngilizce programının amacı;

 • Başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı oluşturmak
 • İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme  motivasyonu oluşturmak;

Okul Öncesinde İngilizce öğretim yöntemi;

Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir. Bu bağlamda;

1. Öğretim süreç ve gelişim odaklı olarak planlanır.
2. Vizyon Koleji okul öncesi programında hem ana dilde hem İngilizce eğitiminde aynı tema ve hedef kazanımlar çerçevesinde sarmal ilerleyen bir beceri geliştirme programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz günün bir yarısında Türkçe olarak yaptıkları çalışmaları, diğer yarıda İngilizce olarak gerçekleştirirler.
3. Yaparak yaşayarak  öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.
4. İletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır.
5. Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin evde de devam etmesini sağlar.
6. Ölçme değerlendirme, programın özellik ve hedeflerine göre hazırlanmış rubrikler, proje ve portfolyo çalışmaları ile yapılır.

 

Kampüs Olanaklarının Eğitime Katkısı

Çocuklar Kampüste Eğitim Almanın Tüm Avantaj ve Ayrıcalıklarını Yaşıyor!

Okul öncesi eğitim yılları çocukların gelecekteki eğitim motivasyonu ve başarısı için çok önemlidir. Nitelikli eğitim için nitelikli bir eğitim ortamı gerekir.  

Vizyon Kolejinde anaokulu öğrencisi olmanın en büyük avantajlarından biri de geniş kampüs olanaklarıyla zenginleştirilmiş branş dersleridir. Kampüsümüzde bulunan laboratuvarlar, sanat atölyeleri, 3D cep sineması, dans stüdyosu, jimnastik ve spor salonları, yüzme havuzu, açık spor alanları gibi çok sayıda eğitim alanı ile anaokulu öğrencilerimize bir kampüste eğitim alıyor olmanın avantajlarını yaşatıyoruz. 

Anaokulu öğrencileri kampüsteki spor alanlarından yararlanabiliyor. 

Vizyon Koleji öğrencilerde spor kültürünün oluşması ve gelişmesine çok önem vermektedir. Bu amaçla kampüste hem kapalı hem da açık hava spor alanları bulunmaktadır. Kampüste biri tam donanımlı spor salonu diğeri jimnastik salonu olmak üzere 2 büyük spor salonu bulunmaktadır. Bahçede bulunan spor alanları ise futbol, voleybol, basketbol ve tenis dersleri için özel olarak tasarlanmıştır. 

Yüzme eğitimi anaokulu ders programının önemli bir parçasıdır. 

Kapalı yüzme havuzumuz, haftanın belirli gün ve saatlerinde sadece anaokulu öğrencilerimize tahsis edilmektedir. Anaokulu yüzme derslerindeki hedefimiz çocuklarımızın yüzme sporundan zevk almalarını ve eğlenmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra güven duygularını geliştirmeyi ve temel yüzme becerilerini öğretmeyi amaçlamaktayız.

Zengin Branş Dersleri

Zengin Branş Derslerimiz Çocuklardaki Potansiyeli Ortaya Çıkartmak İçin.

Her çocuk bir bireydir ve her bireyin keşfedilmeyi ve geliştirilmeyi bekleyen özellikleri vardır. Potansiyel Odaklı Eğitim (POEM) adını verdiğimiz bu yaklaşımla ‘’ilk yıllar programında’’ eğitimi bireye özel hale getiriyoruz. 

İlk yıllar programı kapsamında, potansiyeli  ortaya çıkartmayı amaçlayan çalışmalarımız çocukların doğuştan gelen eğilimlerini ve yetenek alanlarını belirleyip, bireye özel eğitim stratejisinin  bu eksende yapılanmasını sağlar. Bu sayede öğrenci doğuştan sahip olduğu potansiyel becerileri üzerinde zorlanmadan, hatta zevk alarak çalışır, kendini geliştirir, özgüven kazanır ve bu alanlarda yaşam boyu başarılı ve mutlu olur. 

Branş dersleri ve atölye etkinlikleri ile anaokulu öğrencilerimizi hem ilkokula hem de hayata hazırlıyoruz. 

Anaokulumuzda verilen branş derslerinden başlıcaları şöyledir. 

 • Sahne sanatları ve dans 
 • Beden eğitimi 
 • Yaratıcı drama 
 • İngilizce 
 • Müzik 
 • Bilgisayar 
 • Yüzme 
 • Satranç 
 • Özgün baskı ve grafik 
 • Plastik sanatlar

Temizlik

Sağlıklı ve Güvenli Bir Eğitim Ortamı Başarı ve Motivasyon Anahtarıdır.

Güvenli, temiz ve sağlıklı bir okulda memnuniyet yaratmak için her detayı düşündük. 

Vizyon Koleji öğrencilerinin sağlığını her şeyden önde tutmakta, temizlik ve hijyen ile ilgili önlem ve politikalarını bu prensibe göre belirlemektedir. Okullarımızdaki  temizlik hizmetleri uluslararası akreditasyona sahip profesyonel ekipler tarafından sağlanmakta, hijyen yönetimi, halk sağlığı uzmanları tarafından HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) standartlarına uyumlu olarak denetlenmektedir.  

Düzenli olarak okulun çeşitli birimlerinden mikrobiyolojik numuneler alınarak incelenmektedir.  

Bu kapsamda: 

 • Yemek ve beslenme hizmetlerinin, üretimden servise kadar tüm süreçleri kontrol edilmekte; aşçı ve servis görevlilerinin ellerinden haftada bir mikrobiyolojik numune alınarak hijyen kontrolü yapılmaktadır. 
 • İçme suyu, havuz suyu, kullanma suyu analizleri, haftada bir kez mikrobiyolojik numunelerle yapılmaktadır.
 • Tuvaletlerde tüm noktalar kuvvetli dezenfektanlar ile günlük olarak temizlenmekte ve hijyen sağlanmaktadır.
 • Okuldaki tüm ıslak ve kuru zeminler dezenfektan maddelerle temizlenmektedir.

Beslenme ve Sağlık

Beslenme ve Sağlık En Hassas Olduğumuz Alanlar.

Vizyon Koleji kampüsünde tüm yemekler, özel olarak tasarlanmış olan mutfağımızda, profesyonel aşçılar tarafından hazırlanmakta ve servis edilmektedir.  

Yemek listeleri beslenme uzmanımız tarafından, yaş gruplarına uygun olarak, dengeli ve sağlıklı beslenme anlayışıyla oluşturulur. Tüm yemeklerde birinci sınıf, markalı, ve helal sertifikalı malzemeler kullanılmaktadır. Anaokulundaki öğrencilerimize, kendilerine özel oluşturulmuş olan yemekhanede, sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere günde 3 öğün yemek servisi yapılmaktadır. 

Öğrencilerimizin sağlığı için kampüsümüzde okul doktoru ve hemşirelerimizin görev yaptığı tam donanımlı bir revir bulunmaktadır.  

Sağlık hizmetlerimiz sadece acil durumlarla sınırlı değildir. Öğrencilerin kendini kötü hissettiği her durumda onlara destek olunmaktadır. Ayrıca, kronik rahatsızlığı olan öğrenciler saptanarak sağlık birimimiz tarafından dikkatle izlenmekte, ilaç kullanması gereken öğrencilerin ilaç saatleri titizlikle takip edilmektedir.

Etkin Veli İletişimi

Velilerimiz ile Aramızdaki Etkin İletişim ve İş Birliği Okul Başarısını Sağlıyor.

Anne babalar çocuklarının okul dışındaki öğretmenleridirler. Bu nedenle velilerimizin çocuklarıyla okul dışında yaptıkları eğitim faaliyetlerini yapılandırıyoruz. 

Yapılan araştırmalar okul ile ortak program üzerinde görüş birliği içinde düzenli iletişimde bulunan, bu anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan velilerin çocuklarının okul başarılarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Vizyon Kolejinde uygulanan İlk Yıllar Programının önemli bileşenlerinden biri de velilerimizin çocuklarıyla arasındaki iletişimi düzenleyen ve eğitimsel faaliyetlerini yapılandıran ‘’Vizyoner Ebeveyn Akademisi‘’ programıdır. 

Düzenli rapor ve bültenler ile veli – öğretmen  koordinasyonu sağlıyoruz. 

Her hafta sınıfa özel hazırlanan  ‘’Haftalık Vizyon Paylaşımı Mektubu’’, o haftanın kazanımları, ve etkinlikleri hakkında bilgiler içerirken, velilerimize o hafta okulda yapılan çalışmalara evde nasıl destek olabileceklerini içeren bilgiler sunar. 

Her periyot ( 6 Haftalık Dilim) sonunda hazırlanan  Periyot Bülteni ile Okulda yapılan etkinlik detayları, fotoğraflar ve okuldan haberler velilerimizle paylaşılır.