fbpx Okulda Üniversite Konsepti | Geleceğin Eğitim Sistemi

Okulda Üniversite Konsepti

Vizyon Koleji akademik sistemi FLEXA, öğrencilerde, özyönetim becerilerini geliştirmek ve öğrenme motivasyonunu yükseltmek amacıyla bir üniversitenin öğrencisine sağladığı esnekliği sağlıyor. Bu bakımdan Vizyon Kolejinin özgün 21. yy eğitim modeli FLEXA, uluslararası eğitim otoritelerince dünyaya örnek olarak gösteriliyor. Dünyanın en büyük eğitim teknolojileri kuruluşu olan Amerikan ISTE yetkilileri ile eğitim bilimleri alanında uluslararası otoritelerden olan Arizona State Üniversitesi (ASU) akademisyenleri, 21. yy eğitim modeli FLEXA’yı yerinde incelediler ve ISTE standartlarına göre denetlediler. Eğitim modelimiz FLEXA, güçlü ve yenilikçi bir eğitim modeli olarak otoritelerden tam not aldı ve dünyada eğitimin dönüşümüne ilham verecek örnekler arasında gösterildi.

6 Periyotlu Akademik Sistem

Vizyon Kolejinde bir akademik yılın planlaması ABD ve bazı diğer üst düzey ülkelerdeki üniversitelere benzer biçimde yapılır.

Bir eğitim-öğretim yılı her biri 6 haftadan oluşan 6 periyot içerir. Bu periyotlardan üçü birinci dönem, diğer üçü de ikinci dönemde tamamlanır. Bu sayede Vizyon Kolejinde akademik planlama yıllık olarak değil, periyodik olarak yapılır. Okulun akademik durumu, öğrencilerin akademik gelişimi ve öğretmen performansları her periyotta gözden geçirilir ve yüksek nitelikli geri bildirimler ile sistemin sürekli iyileşmesi, güncellenmesi ve gelişmesi sağlanır.

Herbir 6 haftalık periyotta yapılan akademik çalışmalar kendi içinde 6 süreçten oluşur. Bu süreçler sırasıyla Öğret, Ölç, Tamamla, Pekiştir, Hızlandır ve Koru adını alır.

Birinci aşama Öğretme sürecidir. Periyot müfredatındaki konu anlatımları ilk dört haftada tamamlanır. Konu anlatınlarının tamamlandığı 4 hafta sonunda Süreç İzleme Sınavı (SİS) uygulanır. Türkiye'nin en güçlü ölçme değerlendirme kurumu Sebit tarafından her periyotta Vizyon Kolejine özel olarak hazırlanan ve değerlendirilen bu sınav ile dört haftalık öğretme sürecinde öğrencilerin kazanım performansları ölçülür ve SİS sonuçlarına göre bireyselleştirilmiş etüd ve kazanım tamamlama çalışmaları yapılır. Kazanım eksiği tamamlanan öğrenciler, kazanımlarını beceriye dönüştürebilecekleri pekiştirme ve hızlandırma etkinliklerine katılırlar. Ulusal sınav hazırlığı yapılan sınıflarda bu çalışmalar kronometrik test ve deneme sınavları olarak uygulanır. Modüler Ödev Sistemiyle yapılandırılan ev çalışmaları daha önceki konuların düzenli olarak tekrar edilerek korunmasını sağlar. Her periyodun son haftasında Periyot Tamamlama Sınavları (PTS) yapılır.

Kabinet Derslik Sistemi

Vizyon Kolejinde öğrenciler, bir üniversiteli gibi, alacağı dersin dersliğine gider.

Biz öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olmasını ve öğrenmeyi talep eden taraf olmasını çok önemsiyoruz. Bunun öğrenme motivasyonuna vereceği katkının farkındayız. Bu nedenle Vizyon Kolejinde 5. sınıftan başlayarak kabinet derslik sistemi uygulanıyor. Bu modelde branş öğretmenleri  ilgili ders için özelleştirilmiş derslikler hazırlıyor ve öğrencileri bu dersliklerde kabul ediyor. Öğrenciler, üniversitede olduğu gibi  ders programlarına uygun olarak alacakları dersin dersliğine gidiyorlar.

Kabinet derslik sistemi öğretmenlerin performansını yükseltir. Bu sistem ile kendine ait bir odası olan öğretmen, odasını dersinin materyalleri ile en iyi şekilde organize eder, dersine ve odasına daha çok ilgi gösterir, öğrenme ortamının tasarımını kendi kendine inşa eder ve öğrencilerini her zaman daha donanımlı bir şekilde karşılar, ihtiyaç duyduğu tüm materyallere kolayca erişim imkanına sahip olur. Tüm derslikler laboratuvara dönüşür.

Kabinet derslik sistemi öğrencilerin, ders için öğretmeninin odasına gitmesi öğrencinin "öğrenmeyi talep eden konumuna” gelmesini sağlar. Bunun doğal sonucu motivasyon ve özgüvendir. Öğrenci sürekli aynı sırada oturmanın verdiği monotonluktan kurtulur. Sınıfın sadece o ders ile ilgili materyallerden oluşması, öğrencinin motivasyonunu, derse olan ilgisini artırır. Sınıf içerisinde öğrenciler ders materyallerine daha fazla erişim imkanı sağlayıp, materyallerle uygulama fırsatı elde edebilir.

Zil Çalmayan Okul

Öğrencilerin ''öz yönetim'' becerilerini geliştirmeyi ve onların öğrenmeyi talep eden taraf olmayı tercih etmelerini sağlamayı hedefleyen Vizyon Kolejinde ders başlangıç ve bitişlerinde zil çalmaz. Öğrenciler 1. sınıfta itibaren kendi zamanlarını yönetme becerisi geliştirirler.

Modüler Ödev ve Etüt Sistemi

Vizyon Kolejinde öğrenciler öğrenmenin önemli bileşenlerinden olan ödev ve etüt süreçlerinin yapılandırılmasında aktif rol alırlar. Vizyon Kolejinde ödevler Modüler Ödev Sistemi adını verdiğimiz bir anlayışla sistematik bir düzenle verilir. Bu sisteme göre öğretmenler ödevleri her biri modül adını verdiğimiz yaklaşık 15-20 dakikalık zaman dilimleri içinde bitirilebilecek biçimde hazırlar. Öğrencilerin ödev yükü sınıfa göre değişir ve sınıf büyüdükçe ödev oranı da artar. Her sınıf için haftalık olarak hangi dersten kaç modül ders verileceği belirlidir ve öğrencilere önceden bildirilir. Söz gelimi 3. sınıfa giden bir öğrencinin günlük 2 (haftalık 10) modülden oluşan bir ödev planı varken, 7. sınıftaki bir öğrencinin günlük 6 (haftalık 30) modül ödevi olmaktadır. Bir başka deyişle Modüler Ödev Sisteminde öğretmenlerin de öğrencilerin de haftalık ve günlük önceden belirlenmiş net bir ödev takvimi ve planlaması vardır.  Vizyon Koleji öğrencileri, öğrenme sorumluluğunu üstlenen bireyler olarak, istedikleri öğretmenden elektronik olarak etüt talebinde bulunabilirler. Bu talepler akademik birimlerce değerlendirilir ve bire bir ya da küçük grup etütleri şeklinde sistem üzerinden etüt atamaları yapılır.

Profesyonel Yaşam Yetkinlikleri

Vizyon Kolejide öğrenciler 5. sınıftan itibaren excel, word, powerpoint, onenote gibi MS Ofis programlarını aktif olarak kullanırlar, içselleştirirler ve yıllar içinde ileri düzey, sertifikalı kullanıcılar haline gelirler. Üniversite ve sonrasında profesyonel yaşamda çok ihtiyaçları olacak olan bu becerilere öğrencilerimiz ortaokul yıllarından itibaren sahip olurlar.

İngilizce Hazırlık

İngilizce eğitimi Vizyon Kolejinin en iddialı olduğu ve fark yarattığı alanların başında gelir.

Vizyon Kolejinde (2018'den başlayarak)  5.ve 9. sınıflarda İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulaması yapılarak öğrencilerin ortaokulda B1, lisede ise B2 seviyesine ulaşmaları hedeflenir Öğrencilerin İngilizce programının  gelişimi ve dil yetkinlikleri Cambridge ESOL sınavlarıyla ölçülür ve sertifikalandırılır. Yapılan çalışmaların önemli amaçlarından biri de lise mezunu olan Vizyon Koleji öğrencilerinin üniversitede hazırlık sınıfı okumaya gerek kalmayacak yetkinlikte mezun olmalarıdır.