fbpx Lise | Vizyon Koleji

Lise

Üniversiteye Hazırlık Okulu

Bir şekilde üniversite mezunu olmanın geçer akçe olduğu yıllar artık çok geride kaldı. Günümüzde üniversite mezunları iş bulmakta en çok zorlananlar haline geldi. İşverenler seçimlerini kendilerini her yönden geliştirmiş olan, iyi derecede İngilizce konuşabilen, kültürlü , donanımlı ve özgüveni yüksek bireylerden yana kullanıyor. Lise yıllarında alacak olduğunuz eğitimin niteliği, üniversite başarınızı ve sonrasındaki kariyerinizi doğrudan etkileyecek. Lise yıllarını sadece sınav hazırlığı olarak görmek geleceğinize büyük zarar verebilir. Bu yüzden hem sınava hem de profesyonel yaşama hazırlanabilmek için ''bir dershane eğitiminden çok daha fazlasına ihtiyacınız var! ''

Vizyon Koleji lise programı olan ‘’Üniversite Hazırlık Okulu’’  4 güçlü özelliği ile fark yaratıyor ve size eşsiz bir eğitim olanağı sağlıyor.

Vizyon Kazandıran Eğitim Modeli: FLEXA

Vizyon Kolejinin özgün 21. yy eğitim modeli FLEXA, uluslararası eğitim otoritelerince dünyaya örnek olarak gösteriliyor.  

Dünyanın en büyük eğitim teknolojileri kuruluşu olan Amerikan ISTE yetkilileri ile eğitim bilimleri alanında uluslararası otoritelerden olan Arizona State Üniversitesi (ASU) akademisyenleri, 21. yy eğitim modeli FLEXA’yı yerinde incelediler ve ISTE standartlarına göre denetlediler.  Eğitim modelimiz FLEXA, güçlü ve yenilikçi bir eğitim modeli olarak otoritelerden tam not aldı ve dünyada eğitimin dönüşümüne ilham verecek örnekler arasında gösterildi.  

FLEXA sisteminin konsept omurgasını 6 ANAHTAR anlayışı oluşturur.  

Bu sistemde bir eğitim-öğretim yılı her biri 6 haftadan oluşan 6 periyot içerir. Bu periyotlardan üçü birinci dönem, diğer üçü de ikinci dönemde tamamlanır. Bu sayede Vizyon Kolejinde akademik planlama yıllık olarak değil, periyodik olarak yapılır. Okulun akademik durumu, öğrencilerin akademik gelişimi ve öğretmen performansları her periyotta gözden geçirilir ve yüksek nitelikli geri bildirimler ile sistemin sürekli iyileşmesi, güncellenmesi ve gelişmesi sağlanır.  

Herbir 6 haftalık periyotta  yapılan akademik çalışmalar da kendi içinde  6 süreçten oluşur. Bu süreçler sırasıyla  Öğret, Ölç, Tamamla, Pekiştir, Hızlandır ve Koru adını alır. 

Birinci aşama Öğretme sürecidir. Periyot müfredatındaki konu anlatımları ilk dört haftada tamamlanır. Konu anlatınlarının tamamlandığı 4 hafta sonunda  Süreç İzleme Sınavı (SİS) uygulanır. Türkiye'nin en güçlü ölçme değerlendirme kurumu Sebit tarafından her periyotta Vizyon Kolejine özel olarak hazırlanan ve değerlendirilen bu sınav ile dört haftalık öğretme sürecinde öğrencilerin kazanım performansları ölçülür ve SİS sonuçlarına göre bireyselleştirilmiş etüd ve kazanım tamamlama çalışmaları yapılır. Kazanım eksiği tamamlanan öğrenciler, kazanımlarını beceriye dönüştürebilecekleri pekiştirme ve hızlandırma etkinliklerine katılırlar. Ulusal sınav hazırlığı yapılan sınıflarda bu çalışmalar kronometrik test ve deneme sınavları olarak uygulanır.  Modüler Ödev Sistemiyle yapılandırılan ev çalışmaları daha önceki konuların düzenli olarak tekrar edilerek korunmasını sağlar. Her periyodun son haftasında  Periyot Tamamlama Sınavları (PTS) yapılır.

Teknoloji Destekli Eğitim

Çocuklar bugün nüfusun %20'siyken, geleceğimizin %100'üdür. Geleceğimiz olan çocukları geleceğe, geleceğin eğitimiyle hazırlamak zorundayız. Biz 21. yüzyılda eğitim ve öğretimin klasik araç ve yöntemlerle sınırlanmaması gerektiğini savunuyoruz. Bizce teknolojiyi eğitimde akıllı ve verimli kullanmak günümüzde her eğitimcinin ve eğitim kurumunun başlıca sorumluluklarındandır.

Bu sayfa eğitimde teknolojinin akıllı ve verimli  kullanımının eğitim kalitesini ve başarısını ne kadar yükselttiğini anlattığı kadar, teknoloji desteği olmadan verilen eğitimde nelerden mahrum kalınacağını da göstermektedir.  Günümüzde sahip olduğumuz eğitim teknolojileri ile bu sayfada anlatılanlardan çok daha fazlasını yapmak da mümkündür…

Teknoloji ile...

Öğrenciler Daha Hızlı Öğreniyor

Teknoloji ürünü interaktif görsellerle zenginleştirilmiş ders içerikleri öğrenmeyi bir deneyime dönüştürür. Zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri öğrencilerin içeriğe olan ilgisini arttırır.  İnsan beyni ilgi duyduğu şeyleri çok daha kolay  öğrenir ve kısa sürede hafızaya alır.  Bu durum öğrencide öğrenme özgüvenini yükseltir. Kısalan anlatım ve öğrenme süreleri sayesinde öğrencilerin farklı uygulamalar ve etkinliklerle bilgiyi beceriye dönüştürmesine zaman kalır. Eğitimin nihai amacı da zaten bilgiyi beceriye dönüştürmektir.

Daha İyi Ölçüyoruz, eğitimi kişiye özel hale getiriyoruz.

Vizyon Koleji bir 21.yüzyıl okulu olarak eğitimde teknolojiyi akllı ve verimli olarak kullanma becerisine sahiptir. Türkiye'nin en güçlü öğrenme teknolojileri kurumu Sebit'in Proje okulu olan Vizyon Kolejinde,  öğrencilerin öğrenme süreçleri kazanımlar ve alt kazanımlar seviyesinde Yapay Zeka Teknolojileri ile ölçülür. Bir başka deyişle biz öğrencimizin sadece hangi kazanımı kavrayamadığını değil, bu duruma daha önceki yıllarda öğrenilemeyen hangi kazanımların neden olduğu da görebiliyor, Modüler Ödev Sistemi, Süreç İzleme Sınavları Ve bireyselleştirilmiş etüt çalışmalarıyla kalıcı çözümler üretebiliyoruz.

Öğrencilerin Motivasyonu ve Özgüveni Yükseliyor

Teknoloji destekli eğitim yöntemleri ve dijital içerikler, öğrencileri kendi öğrenme stili ve hızına uygun içerik ve yöntemlerle buluşturur, öğrenme ortamlarını zenginleştirir, öğrenmeyi zaman ve mekandan bağımsız hale getirir. Teknoloji destekli ölçme ve değerlendirme altyapısı öğrenme güçlüklerine bireysel çözümler üretir. Bu sayede sınıfta birileri daha hızlı öğreniyor olsa da, kimse geride kalmaz, dersten kopmaz.  Sınıfta herkesin öğrenme motivasyonu yüksek olur. Bu da sınıfta öğrenme sinerjisini ve dinamizmi.sağlar. Bu nedenle Vizyon Koleji öğrencileri okula çok mutlu gelir ve giderler.

Öğrenme İletişimi ve İşbirliği Artıyor

21.Yüzyılın en önemli becerilerinden olan iletişim, paylaşım ve işbirliği ortamında çalışmak Vizyon Koleji öğrencilerinin yaşam biçimidir. Dijital defterler ile öğrenci ve öğretmenler birbiriyle sürekli iletişim halinde kalırlar. Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın birçok çalışmayı ortak yapabilirler. Bu olanaklar aynı zamanda en önemli öğrenme biçimlerinden biri olan Akran Öğrenmesini de eğitimin doğal parçası haline getirir.

Öğrenciler Daha Çok Beceri Kazanıyor

Günümüzün profesyonel dünyasında çalışanların Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote gibi birçok Microsoft Office uygulamasını nitelikli biçimde kullanmaları gerekiyor. Microsoft Showcase School olarak dünyaya örnek olarak gösterilen Vizyon Koleji, eğitimlerinde Microsoft Office yazılımları ana platform olarak kullanıldığı için öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren bu programları ileri düzeyde ve nitelikli olarak kullanmaya başlıyorlar.  Vizyon Koleji öğrencileri mezun olduklarında, ülkemizdeki ortalama üniversite mezunlarının çoğundan daha fazla donanıma sahip oluyorlar.

Eğitim Daha Güvenli

Teknoloji aynı zamanda okulda yüksek güvenlik ve kontrol kabiliyeti sağlar. Koruyucu  güvenlik duvarı uygulamaları okuldayken öğrencilerin istenmeyen sitelere girmesini engeller. Öğretmenler sınıfta tüm öğrencilerin ekranlarını aynı anda görebilir, dilerse ekranları kontrol edebilir, kısıtlayabilir ya da kapatabilir. Öğretmen ve veliler öğrencilerin akıllı defterlerini diledikleri zaman ve yerde inceleyebilir ya da öğrencilerin kullandığı eğitim yazılımlarının performans raporlarını inceleyebilir. Yani teknoloji okula hem güvenlik hem de şeffaflık getirir.

Okul Şeffaflaşıyor, Okul - Veli İşbirliği Güçleniyor

Bulut teknolojileri sayesinde veliler öğrencileri hakkında başarı, devamsızlık, etüt, ödev performansı, etkinliklere katılım gibi birçok bilgiye anlık olarak diledikleri yerden diledikleri bir cihazla ulaşabilir. Başarının önemli bir bileşeni olan Okul-Veli işbirliği bu takip, raporlama ve bilgi paylaşımı ortamında en üst düzeyde gerçekleşir.

Modüler Ödev Sistemi

Modüler Ödev Sistemi ile öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyoruz. 

Vizyon Koleji eğitim anlayışında ödev çalışmaları öğrenciye öğrendiklerini okul zamanı dışında pekiştirme ya da yeni bağlamlara transfer olanağı vermek üzere verilen görevlerdir. Sınıf içi etkinliklere dayalı olarak planlanan bu görevler okul içinceki öğrenmeleri pekiştirmekte, bağımsız çalışma, zaman yönetimi gibi pek çok öğrenme becerisinde gelişmesini sağlamaktadır. Vizyon Kolejinde ödevler Modüler Ödev Sistemi adını verdiğimiz bir anlayışla sistematik bir düzenle verilir. Ödevler çoğunlukla Vitamin platformunda dijital olarak hazırlanır ve paylaşılır. Bu sisteme göre öğretmenler ödevleri her biri modül adını verdiğimiz yaklaşık 15 dakikalık zaman dilimleri içinde bitirilebilecek biçimde hazırlar. Öğrencilerin ödev yükü sınıfa göre değişir ve sınıf büyüdükçe ödev oranı da artar. Her sınıf için haftalık olarak hangi dersten kaç modül ders verileceği belirlidir. Söz gelimi 3. sınıfa giden bir öğrencinin günlük 2 (haftalık 10) modülden oluşan bir ödev planı varken, 7. sınıftaki bir öğrencinin günlük 6 (haftalık 30) modül ödevi olmaktadır. Bir başka deyişle Modüler Ödev Sisteminde öğretmenlerin de öğrencilerin de haftalık ve günlük önceden belirlenmiş net bir ödev takvimi ve planlaması vardır. 

Modüler ödev sistemi birçok avantaj sağlıyor 

 • Evdeki çalışmalar yapılandırılıyor;  okuldaki çalışmalar ile entegre oluyor. 
 • Evdeki çalışmalar öğrenme sürecinin bir parçası haline geliyor. 
 • Hem öğrenci hem de veli, hangi gün hangi dersten, ne kadar ödevi olduğunu önceden ve her zaman biliyor. 
 • Koruma amaçlı ödevler ile geçmiş kazanımlar sürekli tekrar ediliyor. 
 • Dijital entegrasyon sayesinde bireyselleştirilebilen ödevler, ölçme değerlendirmenin de bir parçası haline geliyor.

Kabinet Derslik Uygulaması

Vizyon Kolejinde öğrenciler, bir üniversiteli gibi, alacağı dersin dersliğine gider. 

Biz öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olmasını ve öğrenmeyi talep eden taraf olmasını çok önemsiyoruz. Bunun öğrenme motivasyonuna vereceği katkının farkındayız. Bu nedenle Vizyon Kolejinde 5. sınıftan başlayarak kabinet derslik sistemi uygulanıyor. Bu modelde branş öğretmenleri  ilgili ders için özelleştirilmiş derslikler hazırlıyor ve öğrencileri bu dersliklerde kabul ediyor. Öğrenciler, üniversitede olduğu gibi  ders programlarına uygun olarak alacakları dersin dersliğine gidiyorlar. 

Kabinet derslik sistemi hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin performans ve motivasyonunu yükseltiyor. 

Kabinet derslik sistemi öğretmenlerin performansını yükseltir. Bu sistem ile kendine ait bir odası olan öğretmen, odasını dersinin materyalleri ile en iyi şekilde organize eder, dersine ve odasına daha çok ilgi gösterir, öğrenme ortamının tasarımını kendi kendine inşa eder ve öğrencilerini her zaman daha donanımlı bir şekilde karşılar, ihtiyaç duyduğu tüm materyallere kolayca erişim imkanına sahip olur. Tüm dersliker laboratuvara dönüşür. 

Kabinet derslik sistemi öğrencilerin, ders için öğretmeninin odasına gitmesi öğrencinin "öğrenmeyi talep eden konumuna” gelmesini sağlar. Bunun doğal sonucu motivasyon ve özgüvendir.  Öğrenci sürekli aynı sırada oturmanın verdiği monotonlıktan kurtulur. Sınıfın sadece o ders ile ilgili materyallerden oluşması, öğrencinin motivasyonunu, derse olan ilgisini artırır. Sınıf içerisinde öğrenciler ders materyallerine daha fazla erişim imkanı sağlayıp, materyallerle uygulama fırsatı elde edebilir.

Harmanlanmış Öğrenme Uygulamaları (Blended Learning)

Harmanlanmış eğitim uygulamaları ile  öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyor ve öğrenimi çok daha verimli ve kalıcı hale getiriyoruz. 

Web destekli öğrenme ile sınıfta öğrenmenin, güçlü ve avantajlı yönlerinin birleştirilmesinden oluşan Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning) eğitim yapılanmamızda önemli bir yer tutar. Harmanlanmış öğrenme ortamı, öğrenenlere web tabanlı öğretim ortamı aracılığı ile dilediği yerden, dilediği zamanda, dilediği süre ile ve anında dönüt/düzeltme/pekiştireç alarak çalışabilme gibi birçok avantajı sağlarken, aynı zamanda yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme, öğretmen ve öğrenenlerle doğrudan etkileşimde ve iletişimde bulunabilme, öğrenenlerin birbirlerinin öğrenme ürünlerini görebilmesi ve inceleyebilmesi gibi yüz yüze öğrenme ortamının güçlü taraflarını bir arada sunuyor. Öğrenmeyi okul dışında da taşır, evdeki çalışmaları amaçlı hale getirir, okula entegre eder. 

Dersin evde çalışılıp, uygulamanın okulda yapıldığı yöntem olan Flipped Classroom ile birçok derste eğitimi ''ters yüz ederek'' öğrenme verimini artırıyoruz. 

Öğrencileri 21.Yüzyılın gerektirdiği donanımla yetiştirmek farklı öğretmen rollerinin ortaya çıkmasını da zorunlu kılmaktadır. Flipped Classroom modeli, sınıfta geçirilmesi gereken zamanı işbirliği gerektiren çalışmalara, sorgulamaya ve düşünmeye ayıran bir öğretim anlayışıdır. Flipped Classroom, öğretmenleri içerik aktarandan içerik tasarlayana ve öğrencileri pasif bilgi tüketicilerinden öğrenmede bireysel güdümlü ve daha işbirlikçi aktif öğrenenlere dönüştüren güçlü bir katalizör görevi görmektedir. Buradan hareketle, öğrencilere 21. Yüzyıl’ın gerektirdiği eleştirel düşünme, iletişim, üretkenlik ve işbirliği becerilerini kazandıran bu model sayesinde; 

 • Öğrenciler ''kendi hızlarında '' öğrenme şansı buluyor. Bu sayede kimde geride kalmıyor, motivasyon artıyor. 
 • Öğrenciler istedikleri zaman ve mekanda dersleri takip edebiliyor, özgürlükleri artıyor. 
 • Dersler daha katılımcı ve interaktif hale geliyor, derse ilgi artıyor. 
 • Öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşim artıyor.  
 • Öğretmen sınıfta öğrencilerine daha fazla zaman ayırabiliyor. 
 • Öğrenciler Öğrencilerin öğrenme sorumluluğu artıyor ve daha üst düzey öğrenme deneyimleri yaşıyorlar.

Etüt Dersleri

Güçlü ölçme ve değerlendirme altyapımız ile öğrencilerin eksiklerini kazanım ve alt kazanım seviyesinde tespit edebiliyor, her bir öğrenci için özelleştirilmiş çözümler oluşturabiliyoruz. 

Vizyon Kolejinde teknolojik ölçme ve değerlendirme altyapısı, Proje Okulu kapsamında, Türkiye'nin en büyük eğitim teknolojileri ve ölçme değerlendirme kuruluşu olan Sebit tarafından koordine ediliyor. Her altı haftalık periyotta yapılan Süreç İzleme Sınavı (SİS), merkezi ODTÜ Teknokent'de bulunan Sebit uzmanları tarafından incelenip, sonuçları Vizyon kolejine aktarılıyor. Vizyon Koleji akademik sistemi Flexa'ya özel olarak hazırlanmış yüksek nitelikli sorular, öğrencilerin öğrenme düzeyini kazanım ve alt kazanımlar seviyesinde ölçüyor. Çıkan sonuçlara göre öğrencilere verilmesi gereken ek ders, etüd ve ödevlerin planlaması yapılıyor. 

Etüt eğitimi Vizyon Koleji eğitim modelinin en güçlü unsurlarından biridir. 

Öğrencilerin kazanım eksikleri ve etüt ihtiyaçları SİS (Süreç İzleme Sınavı) yanısıra, ünite kazanım testleri ve modüler ödev sistemi ile de hızlı ve doğru biçimde tespit ediliyor. Etüt ihtiyacı öğretmenler tarafından belirlenebildiği gibi, öğrenciler tarafından da belirlenebiliyor. Eksik kazanımlar grup dersleri, küçük grup dersleri, bireysel dersler ve bireye özel ödevlendirme çalışmalarıyla tamamlanıyor ve pekiştiriliyor. 

 • Öğrencilerimiz istedikleri öğretmenden elektronik olarak etüt talebinde bulunabiliyor. Bu talepler değerlendiriliyor ve bire bir ya da küçük grup etütleri şeklinde sistem üzerinden etüt atamaları yapılıyor.  
 • Öğretmen, kazanım eksiği olan öğrenciye sistem üzerinden etüt gönderebiliyor.  
 • Öğrenciye hangi gün akşam etütü verileceği bilgisi bir hafta önceden veliler ile paylaşılıyor.  
 • 8 ve 12. sınıflar hafta içi, ders programlarındaki “Bire Bir Soru Çözümü” saatlerinde, istedikleri öğretmenden özel etüt alabiliyor.   
 • Her etüt sonrasında öğrencilerimize bir kazanım değerlendirme sınavı yapılıyor. Kazanım eksiği görülen öğrenci için aynı etüt tekrar ediliyor.  
 • Velimiz öğrencimize, hangi gün ve hangi kazanımdan etüt verildiğini, öğrencimizin bu etütteki başarı durumunu sistem üzerinden takip edebiliyor. 
 • Cumartesi günleri ihtiyaç duyan öğrenciler ile kazanım tamamlama ya da tekrar etütleri yapılıyor.

Mentör Öğretmen

Biz mentör öğretmeni öğrencinin okuldaki velisi olarak görüyoruz. Mentör öğretmen sistemi ile okul, öğrenci ve veli arasındaki iletişim ve işbirliğini  yapılandırıyoruz. 

Okulda geçen zaman öğrencilerin yaşamlarının büyük bir bölümünü kapsar. Ailelerinden uzakta geçen süre içinde öğrencilerin, kendisini yakın hissedeceği, derdini ve sorunlarını paylaşıp çözüm bulmada destek alacağı, onu gözeten, yol gösteren, örnek olan bir büyüğe ihtiyaç duyar. Bu kişinin varlığı öğrenciye özgüven, sahiplenme ve sorumluluk duygusu verir, motivasyonunu artırır. 

5.Sınıftan başlayarak Vizyon Kolejinde her öğrencinin bir mentör öğretmeni vardır.   

Mentör öğretmeni öğrencimizin kampüsteki yaşantısını gözler, onunla belli aralıklarla bireysel olarak görüşür, dile getiremediği ya da ifade etmekte zorlandığı sorunlarının çözümüne destek olur, aracı olur,  yol gösterir. Ona okuldaki abisi, ablası gibi davranır, samimi geribildirimlerle davranışlarında olumlu değişiklikler sağlamayı amaçlar. Belirli aralıklarla öğrencinin rehber öğretmeni, branş öğretmenleri ve velisi ile de iletişime geçerek öğrencinin durumunu istişare eder. Mentör öğretmenin veli ile iletişim amacı bir eğitimci gözüyle durum değerlendirmesi yaparak görüşlerini bildirmek ve veliye de danışmanlık desteği vermektir. 

Mentörlük Vizyon Koleji öğretmen kadrosunun yapılandırılmasında çok önemsenir. Öğretmenlerimiz mentörlük çalışmalarının verimli ve nitelikli biçimde yürütülmesi için yıl boyu eğitim alıp, akademik direktörler tarafından yönlendirilirler.

STEM Eğitimi

Kodlama, robotik ve mühendislik eğitimleriyle öğrencilerde 21.Yüzyıl becerilerini geliştiriyoruz. 

Geleceğe hazırlanan öğrencilerin standart bir okuldan çok daha fazlasına ihtiyacı var. 

Son yıllarda ABD’de başlayarak yayılan STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitiminin amacı standart okul müfredatını 21. Yüzyıl yaşamında karşılığı olan bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik uygulamalarıyla entegre etmek, bu sayede üretken, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirmektir. 

Çocukların katma değeri yüksek beceriler kazanmaları yaşam boyu başarı hedefi için kritik önem taşıyor. 

İlkokul seviyesinden itibaren tüm kademelerde uygulanan STEM eğitimi eleştirel düşünme, işbirliği, ve gözleme dayalı bilim etkinlikleriyle sürdürülüyor. Çünkü STEM eğitiminin hayatla, dünyayı anlamakla ve daha iyi bir dünya oluşturmakla doğrudan ilişkisi var.

Düşünme Eğitimi

Zihin Haritalarıyla Eğitim

Vizyon Kolejinde zihin haritaları ders anlatırken, not alırken, ödevlerde, sınavlarda, sunumlarda ve daha birçok etkinlikte öğrenci ve öğretmenler tarafından aktif olarak kullanılır ve çok önemsenir. 

21. Yüzyılda başarıyı bilgi değil, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri getiriyor. Düşünme eğitimle yapılandırılabilen ve geliştirilebilen bir faaliyettir. Öğrencilerin kazanması gereken 21. Yüzyıl becerilerinden eleştirel düşünme ( critical thinking), bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme,  sistemler arasındaki ilişkileri anlamak ve zor seçimleri yapabilmek olarak tanımlanıyor. 

Vizyon Kolejinde Kritik Düşünme ve Problem Çözme becerilerinin gelişmesi için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri zihin haritalarıyla çalışmaktır.

Zihin haritası düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır. Zihin haritaları bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantıları gösterir, düşünme eyleminin organize olmasını sağlar, verimini artırır. Bir başka deyişle zihin haritası oluşturmak, büyük resmi görme eylemidir. 

Üniversiteye Hazırlık

Üniversite Sınavına Hazırlık: Sınav Plus

İdealinizdeki bölüme güçlü ve iddalı bir programla hazırlanın.

Vizyon Koleji öğrencisi, 9. sınıftan itibaren üniversite adayıdır. Bu nedenle biz  liseye ‘’Üniversite Hazırlık Okulu’’ diyoruz. Üniversite hazırlık okulu programı 11 ve 12. sınıflarda SınavPLUS  adı verilen, yüksek başarı odaklı özel bir içerikle uygulanıyor. SınavPLUS programında her öğrenci üniversite sınavlarında uzmanlaşmış, profesyonel bir ‘’Sınav Koçu’’ tarafından izlenir ve yönlendirilir. Öğrencilerin okul dışında özel kurs, rehberlik, danışmanlık vb. takviyeler almasına kesinlikle gerek kalmaz. Tüm eğitim çalışmaları okulda yapılacağı için, öğrenci dilerse ders dışı saatlerini ailesine, sosyal yaşamına ve kişisel gelişimine ayırabilir.  

Türkiyenin lider eğitim kurumu SEBİT tarafından geliştirilen dijital platform RAUNT ile üniversite sınavı hazırlığına yepyeni bir vizyon getiriyoruz. 

Yeni nesil üniversite hazırlık platformu RAUNT, 11. sınıftan başlayarak öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerini 360 derecelik bir anlayışla yapılandırıyor. Okulda yapılan yoğun hazırlık çalışmalarıyla, öğrencinin evde yapacağı çalışmaları mükemmel bir biçimde entegre eden RAUNT, öğrencinin öğrenme ve sınava hazırlanma süreçlerini  son teknoloji ürünü sanal zeka ve robotlar ile yönetiyor. Yüksek nitelikli basılı materyallerle de desteklenen RAUNT  klasik içerikler ve ölçme değerlendirme teknolojisinin gücünü birleştirerek sınava verimli bir hazırlık sağlıyor. 

RAUNT destekli SınavPLUS programıyla bir adım önde olacaksınız. 

 • Yoğunlaştırılmış sınav programı 
 • Dersane deneyimli profesyonel kadro 
 • Yeni nesil üniversite hazırlık platformu RAUNT 
 • Yüksek teknoloji destekli ölçme değerlendirme 
 • Periyodik tarama testleri 
 • Deneme sınavları 
 • Bireyselleştirilmiş öğrenme planı 
 • Sınav koçu 
 • Etüd dersleri 
 • Üst düzey kampüs olanakları 
 • Zengin yayın ve materyal desteği 
 • Sınırsız soru bankası

Anadolu Lisesi İngilizce Programı

Vizyon Kolejinde İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması kapsamında Pearson Edexcel International Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika Programı (GCSE) uygulanmaktadır.

Vizyon Kolejinde 9. sınıf İngilizce Hazırlık yılıdır. Pearson Edexcel International GCSE sertifika programı kapsamında öğrenciler 9. sınıftan başlayarak 10. sınıfı da içine alan bir süreçte çok yoğun ve nitelikli bir İngilizce programına alınırlar. 12.sınıfı tamamlayan bir öğrencinin öğretim programının gereklerini yerine getirmesi durumunda AB standartlarında B2 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

Pearson Edexcel International GCSE, 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalardan birisidir.

Akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerini güçlendirmenin yanı sıra Pearson Edexcel International GCSE programları, öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini de kullanabileceği ve geliştirebileceği tüm eğitsel becerilerin bütünleştirilebildiği bir öğrenme süreci sunmaktadır. GCSE birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel (Core) ve genişletilmiş (Extended) öğretim programlarını içermektedir. Programını tamamlayan öğrencilerimiz Pearson tarafından uygulanan bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilmektedirler.

GCSE sertifikası dünya çapında üniversitelerde kabul görüyor.

GCSE programının öğrencilere kazandıracağı uluslararası bakış açısı ileriki yıllardaki eğitim ve kariyer hedeflerini global perspektifte oluşturma özgüveni ve vizyonu kazandırır. GCSE English as a Second Language sertifikası öğrencilerin yurtdışında üniversitelerden kabul alma süreçlerini kolay ve hızlı hale getirir. Bu sertifika, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya'daki üniversitelerin büyük bölümünde İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.

Öğrencilerimiz 2. dil olarak İspanyolcayı veya Almancayı okulda öğrenirken, aynı yöntemle 20 farklı dilden istediğini kendi kendine öğrenebiliyor.

Vizyon Koleji yabancı dil eğitim modeli dünya vatandaşlığı hedeflenerek yapılandırıldı. Biz öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bizce başarı bir öğrencinin dilediği herhangi bir yabancı dili, aynı sistemle, hızlı biçimde öğrenme ve yaşamının bir parçası haline getirebilme becerisi kazanmasıdır. Vizyon Koleji modern diller programı bu vizyonla oluşturulmuş olup, büyük bir başarıyla uygulanmaktadır.