fbpx

- Vizyon Farkı -

Teknoloji Dostu Okul

Teknolojinin Akıllı ve Verimli Kullanımı Eğitime Güç Katıyor, Başarıyı Yükseltiyor

Çocuklar bugün nüfusun %20’siyken, geleceğimizin %100’üdür. Geleceğimiz olan çocukları geleceğe, geleceğin eğitimiyle hazırlamak zorundayız. Biz 21. yüzyılda eğitim ve öğretimin klasik araç ve yöntemlerle sınırlanmaması gerektiğini savunuyoruz. Bizce teknolojiyi eğitimde akıllı ve verimli kullanmak günümüzde her eğitimcinin ve eğitim kurumunun başlıca sorumluluklarındandır.

Bu sayfa eğitimde teknolojinin akıllı ve verimli kullanımının eğitim kalitesini ve başarısını ne kadar yükselttiğini anlattığı kadar, teknoloji desteği olmadan verilen eğitimde nelerden mahrum kalınacağını da göstermektedir. Günümüzde sahip olduğumuz eğitim teknolojileri ile bu sayfada anlatılanlardan çok daha fazlasını yapmak da mümkündür…

Vizyon Kolejinde;

  • Eğitimi yapay zeka ile güçlendirilmiş dijital içeriklerle zenginleştiriyoruz.
  • Vizyon Kolejinde  öğrenciler ve öğretmenler hem klasik materyalleri hem de dijital içerikleri en verimli biçimde kullanıyor.
  • Bulut teknolojileriyle öğrenciler ve öğretmenler her zaman her yerde etkileşim halinde oluyor.
  • Her öğrencinin evinde mutlaka internet bağlantısı ve uygun özellikte bir bilgisayarı ya da tableti olması gerekiyor.
  • Dileyen öğrenciler okula defter ve kitaplarının yanı sıra tablet ya da dizüstü bilgisayarıyla gelebiliyor.
  • Okulda güvenli ve denetimli internet ağı uygulaması bulunuyor.

Teknoloji İle…

Öğrenciler Daha Hızlı Öğreniyor

Teknoloji ürünü interaktif görsellerle zenginleştirilmiş ders içerikleri öğrenmeyi bir deneyime dönüştürür. Zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri öğrencilerin içeriğe olan ilgisini arttırır.  İnsan beyni ilgi duyduğu şeyleri çok daha kolay  öğrenir ve kısa sürede hafızaya alır.  Bu durum öğrencide öğrenme özgüvenini yükseltir. Kısalan anlatım ve öğrenme süreleri sayesinde öğrencilerin farklı uygulamalar ve etkinliklerle bilgiyi beceriye dönüştürmesine zaman kalır. Eğitimin nihai amacı da zaten bilgiyi beceriye dönüştürmektir.

Daha İyi Ölçüyoruz, eğitimi kişiye özel hale getiriyoruz.

Vizyon Koleji bir 21.yüzyıl okulu olarak eğitimde teknolojiyi akllı ve verimli olarak kullanma becerisine sahiptir. Türkiye’nin en güçlü öğrenme teknolojileri kurumu Sebit’in Proje okulu olan Vizyon Kolejinde,  öğrencilerin öğrenme süreçleri kazanımlar ve alt kazanımlar seviyesinde Yapay Zeka Teknolojileri ile ölçülür. Bir başka deyişle biz öğrencimizin sadece hangi kazanımı kavrayamadığını değil, bu duruma daha önceki yıllarda öğrenilemeyen hangi kazanımların neden olduğu da görebiliyor, Modüler Ödev Sistemi, Süreç İzleme Sınavları Ve bireyselleştirilmiş etüt çalışmalarıyla kalıcı çözümler üretebiliyoruz.

Öğrencilerin Motivasyonu ve Özgüveni Yükseliyor

Teknoloji destekli eğitim yöntemleri ve dijital içerikler, öğrencileri kendi öğrenme stili ve hızına uygun içerik ve yöntemlerle buluşturur, öğrenme ortamlarını zenginleştirir, öğrenmeyi zaman ve mekandan bağımsız hale getirir. Teknoloji destekli ölçme ve değerlendirme altyapısı öğrenme güçlüklerine bireysel çözümler üretir. Bu sayede sınıfta birileri daha hızlı öğreniyor olsa da, kimse geride kalmaz, dersten kopmaz.  Sınıfta herkesin öğrenme motivasyonu yüksek olur. Bu da sınıfta öğrenme sinerjisini ve dinamizmi.sağlar. Bu nedenle Vizyon Koleji öğrencileri okula çok mutlu gelir ve giderler.

Öğrenme İletişimi ve İşbirliği Artıyor

21.Yüzyılın en önemli becerilerinden olan iletişim, paylaşım ve işbirliği ortamında çalışmak Vizyon Koleji öğrencilerinin yaşam biçimidir. Dijital defterler ile öğrenci ve öğretmenler birbiriyle sürekli iletişim halinde kalırlar. Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın birçok çalışmayı ortak yapabilirler. Bu olanaklar aynı zamanda en önemli öğrenme biçimlerinden biri olan Akran Öğrenmesini de eğitimin doğal parçası haline getirir.

Öğrenciler Daha Çok Beceri Kazanıyor

Günümüzün profesyonel dünyasında çalışanların Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote gibi birçok Microsoft Office uygulamasını nitelikli biçimde kullanmaları gerekiyor. Microsoft Showcase School olarak dünyaya örnek olarak gösterilen Vizyon Koleji, eğitimlerinde Microsoft Office yazılımları ana platform olarak kullanıldığı için öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren bu programları ileri düzeyde ve nitelikli olarak kullanmaya başlıyorlar.  Vizyon Koleji öğrencileri mezun olduklarında, ülkemizdeki ortalama üniversite mezunlarının çoğundan daha fazla donanıma sahip oluyorlar.

Eğitim Daha Güvenli

Teknoloji aynı zamanda okulda yüksek güvenlik ve kontrol kabiliyeti sağlar. Koruyucu  güvenlik duvarı uygulamaları okuldayken öğrencilerin istenmeyen sitelere girmesini engeller. Öğretmenler sınıfta tüm öğrencilerin ekranlarını aynı anda görebilir, dilerse ekranları kontrol edebilir, kısıtlayabilir ya da kapatabilir. Öğretmen ve veliler öğrencilerin akıllı defterlerini diledikleri zaman ve yerde inceleyebilir ya da öğrencilerin kullandığı eğitim yazılımlarının performans raporlarını inceleyebilir. Yani teknoloji okula hem güvenlik hem de şeffaflık getirir.

Okul Şeffaflaşıyor, Okul – Veli İşbirliği Güçleniyor

Bulut teknolojileri sayesinde veliler öğrencileri hakkında başarı, devamsızlık, etüt, ödev performansı, etkinliklere katılım gibi birçok bilgiye anlık olarak diledikleri yerden diledikleri bir cihazla ulaşabilir. Başarının önemli bir bileşeni olan Okul-Veli işbirliği bu takip, raporlama ve bilgi paylaşımı ortamında en üst düzeyde gerçekleşir.