fbpx Pozitif Eğitim Uygulamaları | Geleceğin Eğitim Sistemi

Pozitif Eğitim Uygulamaları

Vizyon Kolejinde Pozitif Eğitim Uygulamaları

Vizyon Koleji eğitin anlayışında öğrencileri dış yönlendirmeler (ödül ve ceza) ile disiplin altına almak ve eğitmek yerine, öğrencilerin öz yönetim becerilerini geliştirmek esastır. "Pozitif eğitim" bu bakışaçısına verilen isimdir.

Pozitif eğitim yaklaşımı geleneksel akademik becerilerin yanı sıra mutluluğun da hedef alındığı bir eğitim modelidir. Bu modelde okul olumlu kişilik özelliklerini geliştiren, bireyin güçlü yanlarını ortaya çıkarmayı sağlayan ve içinde bulunduğu durumla baş etme becerilerini kazandıran, böylece bireyi hayata tüm yönleriyle donanımlı hazırlayan bir kurum olmalıdır.

Pozitif eğitim yaklaşımı pozitif disiplin uygulamalarını benimsemek ve geliştirmekle gerçekleşir. Pozitif disiplini benimseyen eğitimciler öğrenciyi merkeze alır ve öğrencinin öz kaynaklarını kullanıp geliştirmesine ve özyönetim becerilerini kazanmalarına odaklanırlar. Böylece çocuklar kendi davranışlarını kontrol edebilirler, problemlerini çözmek için çözüm yolları denerler ve toplumsal kuralları öğrenirken kendileri hakkında olumlu kendilik algısı geliştirirler.

Her davranışın temelinde bir amaç ve tetikleyen bir duygu vardır. Bu yüzden pozitif disiplin davranışı değil, davranışın ortaya çıkmasına neden olan amacı ve duyguyu tanımak ve yapılandırmak demektir.

21.Yüzyıl becerilerinin en önemlisi olan ''eleştirel düşünme'' (critical thinking) becerisinin kazanılması, bireylerin öz yönetim becerilerinin gelişmesiyle doğrudan ilgilidir. Hareket etmek ve doğru karar vermek için dış yönlendirmelere (ödül ve ceza) ihtiyaç duyarak yetişen öğrencilerin, sebep sonuç ilişkileri içinde, empati kullanarak karar verebilme becerisi geliştirmesi pek mümkün değildir. Bu nedenle pozitif disiplin anlayışı, eğitimin ve eğitimcinin merkezinde olmak zorundadır.

Pozitif Eğitim Anlayışının Öğrencilere Faydası Nedir?

Pozitif eğitim ve disiplin uygulamaları öğrencilerin;

 • Fiziksel ve ruhsal olarak daha sağlıklı olmalarını,
 • İçinde bulundukları durum ve kendi öğrenme süreçleri üzerinde kontrolü olan bireyler olmalarını,
 • İçsel motivasyonlarının yüksek olmasını,
 • Gelecekleri hakkında olumlu ve iyimser duygulara sahip olmalarını,
 • Potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve maksimum düzeyde kullanmalarını,
 • Kendilerini iyi ifade edebilmelerini,
 • Yaratıcılıklarının gelişmesini,
 • Sosyal olarak gelişmiş çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen bireyler olmasını destekler.

Pozitif Eğitim Anlayışının Öğretmene Faydası Nedir?

Öğretmenlerin;

 • Etkili sınıf yönetimine olanak sağlar,
 • Öğrencilerle kaliteli iletişim kurmalarını sağlar,
 • Öğrenme lideri olarak saygı görmelerini sağlar.

Pozitif Disiplin Kapsamında Vizyon Koleji Öğretmeni Ne Yapar?

 • Tüm öğrencilerini koşulsuz kabul eder, değer verir ve saygı duyar,
 • Çocukların benlik saygısını geliştirecek ifadeler kullanır,
 • Etkili dinlemeye özen gösterir, İçten ve samimi yaklaşır,
 • Öğrenci ile ilgili olumlu duygularını sözel olmayan yollarla ifade eder,
 • Çabayı fark eder ve takdir eder, İşbirliğine dayalı davranışları fark eder ve takdir eder,
 • Öğrencilerin kendi kapasitelerini dikkate alarak başarılı olacakları eğitim deneyimleri planlar,
 • Öğrenciler için tercih yapabilecekleri fırsatlar yaratır,
 • Problemler karşısında sakin davranır,
 • Problemi tespit ederken kendi bakış açısından değil çocuğun bakış açısından değerlendirme yapar,
 • Olumsuz davranış ifade edilirken kişiliğe değil davranışa odaklanır,
 • Övgü cümleleri yerine cesaretlendirmeyi kullanır,
 • Kuralları belirlerken öğrencilerle birlikte tartışır onların beklentilerine ve sundukları önerilere yer verir.