fbpx

- Vizyon Farkı -

Pozitif Disiplin Yaklaşımı

Vizyon Kolejinde Pozitif Disiplin Yaklaşımı

Vizyon Koleji eğitim anlayışında öğrencileri dış yönlendirmeler (ödül ve ceza) ile disiplin altına almak ve eğitmek yerine, öğrencilerin öz yönetim becerilerini geliştirmek esastır. “Pozitif Disiplin” bu bakış açısına verilen isimdir. Pozitif disiplin yaklaşımı geleneksel akademik becerilerin yanı sıra mutluluğun da hedef alındığı bir eğitim modelidir. Bu modelde okul olumlu kişilik özelliklerini geliştiren, bireyin güçlü yanlarını ortaya çıkarmayı sağlayan ve içinde bulunduğu durumla baş etme becerilerini kazandıran, böylece bireyi hayata tüm yönleriyle donanımlı hazırlayan bir kurum olmalıdır. Pozitif disiplini benimseyen eğitimciler öğrenciyi merkeze alır ve öğrencinin öz kaynaklarını kullanıp geliştirmesine ve öz yönetim becerilerini kazanmalarına odaklanırlar. Böylece çocuklar kendi davranışlarını kontrol edebilirler, problemlerini çözmek için çözüm yolları denerler ve toplumsal kuralları öğrenirken kendileri hakkında olumlu kendilik algısı geliştirirler. Her davranışın temelinde bir amaç ve tetikleyen bir duygu vardır. Bu yüzden pozitif disiplin davranışı değil, davranışın ortaya çıkmasına neden olan amacı ve duyguyu tanımak ve yapılandırmak demektir. 21.Yüzyıl becerilerinin en önemlisi olan ”eleştirel düşünme” (critical thinking) becerisinin kazanılması, bireylerin öz yönetim becerilerinin gelişmesiyle doğrudan ilgilidir. Hareket etmek ve doğru karar vermek için dış yönlendirmelere (ödül ve ceza) ihtiyaç duyarak yetişen öğrencilerin, sebep sonuç ilişkileri içinde, empati kullanarak karar verebilme becerisi geliştirmesi pek mümkün değildir. Bu nedenle pozitif disiplin yaklaşımı, eğitimin ve eğitimcinin merkezinde olmak zorundadır. Pozitif Disiplin Yaklaşımının Öğrencilere Faydası Nedir? Pozitif disiplin yaklaşımı öğrencilerin;
 • Fiziksel ve ruhsal olarak daha sağlıklı olmalarını,
 • İçinde bulundukları durum ve kendi öğrenme süreçleri üzerinde kontrolü olan bireyler olmalarını,
 • İçsel motivasyonlarının yüksek olmasını,
 • Gelecekleri hakkında olumlu ve iyimser duygulara sahip olmalarını,
 • Potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve maksimum düzeyde kullanmalarını,
 • Kendilerini iyi ifade edebilmelerini,
 • Yaratıcılıklarının gelişmesini,
 • Sosyal olarak gelişmiş çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen bireyler olmasını destekler.
Pozitif Disiplin Yaklaşımının Öğretmene Faydası Nedir? Öğretmenlerin;
 • Etkili sınıf yönetimine olanak sağlar,
 • Öğrencilerle kaliteli iletişim kurmalarını sağlar,
 • Öğrenme lideri olarak saygı görmelerini sağlar.
Pozitif Disiplin Yaklaşımı Kapsamında Vizyon Koleji Öğretmeni Ne Yapar?
 • Tüm öğrencilerini koşulsuz kabul eder, değer verir ve saygı duyar,
 • Çocukların benlik saygısını geliştirecek ifadeler kullanır,
 • Etkili dinlemeye özen gösterir, İçten ve samimi yaklaşır,
 • Öğrenci ile ilgili olumlu duygularını sözel olmayan yollarla ifade eder,
 • Çabayı fark eder ve takdir eder, İşbirliğine dayalı davranışları fark eder ve takdir eder,
 • Öğrencilerin kendi kapasitelerini dikkate alarak başarılı olacakları eğitim deneyimleri planlar,
 • Öğrenciler için tercih yapabilecekleri fırsatlar yaratır,
 • Problemler karşısında sakin davranır,
 • Problemi tespit ederken kendi bakış açısından değil çocuğun bakış açısından değerlendirme yapar,
 • Olumsuz davranış ifade edilirken kişiliğe değil davranışa odaklanır,
 • Övgü cümleleri yerine cesaretlendirmeyi kullanır,
 • Kuralları belirlerken öğrencilerle birlikte tartışır onların beklentilerine ve sundukları önerilere yer verir.