fbpx

- Vizyon Farkı-

İngilizce Konuşan Okul

Vizyon Kolejinde uygulanan İngilizce ve diğer dünya dilleri öğretim programları akademik ekibimiz tarafından bizzat yapılandırılmakta ve yönetilmektedir.

Bu nedenle İngilizce eğitimi Vizyon Kolejinin en iddialı olduğu ve fark yarattığı alanların başında gelir.

Yabancı Dil Eğitiminde Dünya Standartları

Okulumuzda İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) esas alınmaktadır. CEFR, dünya genelinde öğrencilerin dil becerilerini tanımlamak ve ölçmek için kullanılır. CEFR, bir yabancı dili ne kadar iyi konuşup anladığınızı göstermenin bir yöntemidir. Çoğu Avrupalı gibi birden fazla dil öğrenmişseniz, CEFR özgeçmişinizde iki ya da daha fazla dili göstermek için uygun ve standart bir yöntemdir. CEFR, Avrupa’daki okul ve üniversitelerde kullanılan standart çerçevedir ve ön koşulsuz kullanılabilmektedir. Vizyon Kolejinde yabancı dil grupları öğrencilerin CEFR standartlarına göre ölçülmesiyle oluşturulur.

Vizyon Kolejinde İngilizce öğretim programları “İletişimsel Yöntem” (Communicative Approach) prensiplerine uygun olarak hazırlanır.

Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi “içselleştirerek” gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir.

Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir. Tüm kademelerde İngilizce dersinin iletişim dili sadece İngilizce’dir.

Dijital öğrenme platformları yabancı dili zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın öğrencilerin yaşamına entegre ediyor.

Okulumuzda yabancı dil öğretiminde harmanlanmış öğrenmenin araçları(Blended Learning) olan yapay zeka teknolojileriyle zenginleştirilmiş interaktif dijital öğrenim platformları verimli biçimde kullanılır. Bu sayede dil öğrenme süreçleri okul dışına da yayılır ve öğrencinin hem kendi hızında öğrenmesi desteklenir hem de hedef dile daha fazla maruz kalması sağlanır. Öğrenme teknolojilerinin bir diğer avantajı ise her öğrencinin sarfettiği öğrenme çabası ve gelişiminin detaylı biçimde izlenilebilmesi ve bireye özel tedbir ve çözümler geliştirilebilmesidir.

Öğrencilerimiz günün bir yarısında Türkçe olarak yaptıkları çalışmaları, diğer yarıda İngilizce olarak gerçekleştirirler.

Vizyon Kolejinde Okul Öncesi eğitim İlkokul eğitim programının bütünsel bir parçasıdır. Okul öncesi İngilizce programı da İlkokul İngilizce programının uzantısıdır. Bu bağlamda, okul öncesi gruplarda yapılan çalışmalar, ilkokul programıyla büyük benzerlikler gösterir. Okul Öncesi İngilizce programının amacı; başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı ile İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmaktır. Okul öncesi programında hem ana dilde hem İngilizce eğitiminde aynı tema ve hedef kazanımlar çerçevesinde sarmal ilerleyen bir beceri geliştirme programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz günün bir yarısında Türkçe olarak yaptıkları çalışmaları, diğer yarıda İngilizce olarak gerçekleştirirler.

Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar. Derste iletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır. Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin evde de devam etmesini sağlar. Ölçme değerlendirme, programın özellik ve hedeflerine göre hazırlanmış rubrikler, proje ve portfolyo çalışmaları ile yapılır.

İlkokul İngilizce programının amacı başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı oluşturmak, İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmak ve öğrenciyi 5. sınıfta uygulanacak olan yoğun İngilizce hazırlık programına hazır hale getirmektir.

İkokul İngilizce programının amacı başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı oluşturmak, İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmak ve öğrenciyi 5. sınıfta uygulanacak olan yoğun İngilizce hazırlık programına hazır hale getirmektir.

Süreç ve gelişim odaklı olarak planlanan program İngilizce okuryazarlık eğitimiyle başlar. Bu aşamada öğrenciler İngilizce dilinde en sık kullanılan kelimeleri doğru telaffuzu ile okumayı öğrenirler ve bu kelimeleri anlama ve kullanmada yatkınlık geliştirirler. Bu çalışma, özellikle ortaokulda yoğunlaşacak olan öğrenme sürecinde onlara büyük avantaj ve hız kazandıracaktır.

Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar. İletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır. Ölçme değerlendirme, programın özellik ve hedeflerine göre hazırlanmış performans değerlendirme rubrikleri ve proje çalışmaları ile yapılır. Öğrenciler her yılın sonunda ebeveynlerine İngilizce portfolyo sunumu yapar. Öğrencilerin yıl sonu gelişimleri 3. ve 4. sınıflarda Trinity College GESE uygulaması ile tespit edilir. Sözlü mülakat biçimindeki uygulama İngiltere’den gelen uzmanlar tarafından her öğrenci için ayrı ayrı yapılır ve öğrencilere seviyelerini gösteren bir Trinity College sertifikası verilir.

Vizyon Kolejinde 5. sınıf İngilizce hazırlık yılıdır. İngilizce saatinde okul bir dil okuluna dönüşür. 6.Sınıftan itibaren koruma, geliştirme ve özel amaçlı amaçlı çalışmalar yapılır.

Hazırlık sınıfında öğrencilere çok yoğun olarak İngilizce eğitimi verilir. 6. sınıftan itibaren İngilizce dersi koruma, geliştirme ve özel amaçlı çalışmalarla devam eder. İngilizce öğretim programı Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler), Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere 2 ana kategoride yapılan çalışmalardan oluşur. Öğrenci performansı, yapay zeka teknolojileri kullanılarak, ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir. Ortaokul İngilizce eğitiminin akreditasyon hedefi B1 düzeyini belgeleyen Cambridge PET sertifikası almaktır. Bununla birlikte program dileyen öğrencilerin daha üst düzeylere ulaşmasını da mümkün kılacak potansiyeldedir. Cambridge English: Preliminary for Schools (PET) sertifikası tüm dünyada kolejler, üniversiteler, işverenler ve hükümetler tarafından İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.

9. Sınıfta İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması kapsamında Pearson Edexcel International GCSE Eğitimi Sertifika (GCSE) Programı uygulanmaktadır.

Vizyon Kolejinde 9. sınıf İngilizce Hazırlık yılıdır. GCSE sertifika programı kapsamında öğrenciler 9. sınıftan başlayarak 10. sınıfı da içine alan bir süreçte çok yoğun ve nitelikli bir İngilizce programına alınırlar. 12. sınıfı tamamlayan bir öğrencinin öğretim programının gereklerini yerine getirmesi durumunda AB standartlarında B2 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

Pearson Edexcel International GCSE, 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalardan birisidir. GCSE birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel (Core) ve genişletilmiş (Extended) öğretim programlarını içermektedir. Programını tamamlayan öğrencilerimiz 10. sınıf bitiminde Pearson tarafından uygulanan bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilir.

GCSE programının öğrencilere kazandıracağı uluslararası bakış açısı ileriki yıllardaki eğitim ve kariyer hedeflerini global perspektifte oluşturma özgüveni ve vizyonu kazandırır. GCSE English as a Second Language sertifikası öğrencilerin yurtdışında üniversitelerden kabul alma süreçlerini kolay ve hızlı hale getirir. Bu sertifika, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya’daki üniversitelerin büyük bölümünde İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.

Öğrencilerimiz 2. dil olarak İspanyolca ya da Almanca’yı okulda öğrenirken, aynı yöntemle 20 farklı dilden istediğini kendi kendine öğrenme becerisini kazanıyor.

Vizyon Koleji yabancı dil eğitim modeli dünya vatandaşlığı hedeflenerek yapılandırıldı. Biz öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bizce başarı bir öğrencinin dilediği herhangi bir yabancı dili, aynı sistemle, hızlı biçimde öğrenme ve yaşamının bir parçası haline getirebilme becerisi kazanmasıdır.

Vizyon Koleji modern diller programı bu vizyonla oluşturulmuş olup, büyük bir başarıyla uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz 2. dil olarak İspanyolca ya da Almanca’yı okulda öğrenirken, aynı yöntemle 20 farklı dilden istediğini kendi kendine öğrenme becerisini kazanır. Bu beceri onlara yaşamları boyunca yeni diller öğrenebilmenin avantajlarını yaşatacaktır.