fbpx Pedagojik Altyapı | Geleceğin Eğitim Sistemi

Pedagojik Altyapı

Öğrenme Stilleri

Vizyon Kolejinin oluşturduğu Potansiyel Odaklı Eğitim Modeli - POEM okulumuzun eğitim anlayışının da altyapısını oluşturur. Klasik okul anlayışında başarılı okul her öğrenciyi aynı kabul edip, öğrenciye en çok bilgiyi ve standart davranışları kazandıran okul iken, bir 21.yüzyıl okulunun başarı anlayışı öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözlemlemek, onlara özel yaklaşımlar geliştirerek yaratıcılığı desteklemek, nitelikli bilgiye ulaşımı öğretmek, öğrencilere edindikleri bilgiyi sunabilme ve doğru karar verebilme becerilerini kazandırmaktır.

Öğrenmede bireysel farkların varlığını ortaya koyan araştırmalar herkese aynı eğitim yöntemi uygulandığında bazı öğrencilerin başarıyı yakalarken bazılarının tam tersine başarısızlığa mahkum edildiğini göstermektedir. Öğrenme Stilleri Envanteri Vizyon Koleji öğrencilerinin bilgiyi algılama, işleme, düzenleme, problem çözme, ürün ortaya koyma, güdülenme şekillerindeki farklılıkların göz önüne alınması ve bunlara bağlı olarak hem evde hem de okulda öğrenme – öğretme süreçlerinin tasarlanması amacıyla uygulanmaktadır.

“Her insan farklı şekilde öğrenir.” ilkesinden hareket eden öğrenme stilleri ilk kez 1960’lı yıllarda Amerikalı Prof. Dr. Rita DUNN tarafından ortaya atılmış ve 1990’lı yıllardan itibaren okullarda uygulanmaya başlanmış olup. hali hazırda dünya çapında yaygın olarak uygulanmaktadır.

Öğrenme Stilleri Kuramının Temel Özellikleri

Birçoğumuz hatırlarız: Geleneksel olarak, ders çalışan ya da sınavlara hazırlanan öğrencilere bazı genel öneriler sunulur: Örneğin;çalışma masası düzenli olmalıdır, çalışma odası tertipli olmalıdır, masada ve sandalyede dik oturulmalıdır, sessiz bir ortam sağlanmalıdır vb. Öğrencilerin bu koşullara uymaları halinde başarılarının artacağı söylenir. Oysa öğrenme stillerinde bu koşulların her öğrenci için farklı olduğu ve başarı reçetesinin herkes için aynı olamayacağı görüşüyle hareket edilir.

1. Öğrenme stilleri, her öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi öğrenirken kendine özgü bir şekilde kullandığı yollardır.
2. Öğrenme stillerinde güçlü ve geliştirilmesi gereken noktalar vardır. Stillerden bazıları doğuştan baskın olarak kullanılır, fakat daha sonra akademik yaşantıyla, çevresel faktörlerle ve kişilerin meslekleriyle şekillenir.
3. Stillerden birinin diğerine göre üstünlüğü yoktur, herkesin kendine özgü ve değerli bir öğrenme stili vardır.
4. Bireyler sahip oldukları kişilik özelliklerine uygun öğrenme stillerini tercih ederler.
5. Yapılan araştırma sonuçlarına göre öğrenme stilleri ile zeka arasında doğrudan ilişki bulunmamaktadır.
6. Öğrenme stilleri dikkate alınarak yapılan eğitimle ders başarısı arasında olumlu bir ilişki olduğu kanıtlanmıştır.

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, öğrenme stilleri ile matematik eğitimi yapıldığında başarının %40 arttığı gözlenmiştir.

Vizyon Kolejinde öğrencilerimize yüksek seviyeli düşünme ve karmaşık iletişim becerisi vermeye gayret ediyoruz. Bu amaçla her öğrencinin öğrenme stilini tespit ediyor ve öğrenme profilini çıkarıyoruz. Öğretim programlarını şekillendirirken bu profilleri dikkate alıyoruz. Bunlara ek olarak, hazıladığımız öğrenme stilleri rehberi ve veli eğitimleri öğrencilerimiz için evde öğrenme stillerine uygun ortamlar oluşturulmasını teşvik ediyoruz.