fbpx Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Geleceğin Eğitim Sistemi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

VİZYON Koleji olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket edilir. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal, gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Akademik Gelişimi İzleme Ve Destekleme Çalışmaları/p>

Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

Bu amaçla sınıf öğretmenleriyle işbirliği içinde anaokulu 5 yaş ve ilkokul düzeyinde ÖBG (Öğrenme Becerilerini Geliştirme) Projesi ve düşünme becerileri dersleri uygulanmaktadır.

Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi

Kariyer gelişim planlama çalışmalarında, çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir, sonuçlar veli-öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır. "Yetenekler değişebilir ve gelişebilir" anlayışıyla hareket edilerek öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde izlenir ve desteklenir.

Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Vizyon Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin temel amacı öğrencilerimizin bilişsel, sosyal- duygusal, davranışsal ve akademik becerilerini desteklemektir. Her çocuk tek ve biriciktir. Gelişim süreçleri birbirinden farklıdır. Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak tüm öğrencilerin iletişim, problem çözme, çevreye uyum, kendini keşfetme gibi temel yaşam becerilerini geliştirmeye olanak sağlamaktır. Yapılan planlamalarda esas olan, öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerine uyumudur.

• Birim olarak okul yönetimi, veli ve öğretmenlerle iş birliği içinde koşulsuz kabul, gizlilik ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Okulumuzda Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik anlayışı hakimdir. Okulumuz rehberlik faaliyetlerini 3 ana başlık altında incelemek mümkündür:

• 1-Öğrenciye Yönelik Faaliyetler:

• 2-Veliye Yönelik Faaliyetler:

• 3-Öğretmenelere Yönelik Faaliyetler:

1- Öğrenciye Yönelik Faaliyetler:

• Öğrenci Tanıma Çalışmaları:

Okula kayıt için gelen her öğrenci PDR birimi tarafından hazırlanan PDR gelişim özelliklerine uygun bir teste alınır. İlk izlenimler öğrenci dosyasındaki yerini alır. Eğitim süreci boyunca her öğrencinin psiko-sosyal ve akademik gelişmelerini takip ederek, yeteneklerini güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmek amacıyla yapılan çalışmalardır.

• Bireysel Görüşmeler:

Öğrencilerin eğitsel-sosyal ve ruhsal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunların tespitinde ve çözümünde kullanılan, öğrencileri tanımaya ve kendilerine tanıtmaya yönelik çalışmaların planlandığı ve uygulandığı, gerekli görüldüğünde çeşitli test, envanter ve ölçeklerin yapıldığı görüşmelerdir. Bireysel görüşmeler üç şekilde gerçekleştirilmektedir;

• Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik servisimize başvurmaları yoluyla,

• Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin gözlemleri sonucu gerekli gördüğü durumlarda,

• Öğretmenlerin ve velilerin ihtiyaç duyduğu durumlarda gerçekleştirilmektedir.

Grup Rehberlik Etkinlikleri:

• Sosyal Beceri Geliştirme Grup Çalışması

• Bilişsel Beceri Geliştirme Grupları (Öğrenme Becerilerini Geliştirme)

• Kutu Oyunları Grup Çalışmaları

Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları:

• Oryantasyon Çalışmaları

• Öğrenci tanıma ve gözlem süreci

• Sağlıklı Yaşam ve Hijyen Eğitimi

• Teknolojinin Doğru Kullanımı

• Arkadaşlık Becerileri Geliştirme

• Beden Mahremiyeti Eğitimi

• Duygu Çalışması

• Sevgi Yağmuru Sınıf İçi Etkinliği

• 4 Ekim – Evcil Hayvanım Okulumu Ziyarete Geldi Projesi

Test ve Teknikler:

• Frostig Görsel Algı Testi

• Gessel Gelişim Figürleri Testi

• Frankfurter Dikkat Testi

• TIMI Çoklu İlgi ve Yetenek Alanlarını Belirleme Testi

• AGTE Testi

• CAS Testi

• Okul Olgunluğu Tanıma Testi

Düşünme Becerileri Destek Programı:

• Bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerimizin bu farklılıklarını, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak ve bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici çalışmaları PASS Teorisi kuramsal alt yapısını baz alarak araştırır, çeşitli yayınları kullanır, materyal üretir ve uygulamaya yönelir.

• Düşünme becerileri; Sınıf öğretmenlerinin haftada 1 ders saati sınıfıyla, PDR Biriminin ise hafta da 2 ders saati 4-5 öğrenci grubuyla gerçekleştirdikleri çalışmalardır.

Düşünme Becerilerini Geliştirme Programı Aşağıdaki Başlıklarda Aktiviteler İçerir:

• Mantıksal Düşünme • Benzerlik ve Farklılıklar

• Neden-Sonuç • Sınıflandırma

• Görsel Ayırt etme • Sözcük Dağarcığı

• Örüntüler • Yönerge Takibi

• Görsel Organizasyon • İşitsel ve görsel Algı

2- Veliye Yönelik Faaliyetler

• Veli Semineri

• Anne - Çocuk oyun atölyesi

• Bireysel Veli Görüşmeleri

3- Öğretmene Yönelik Faaliyetler

• Oryantasyon çalışmaları

• Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri

İlkokul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Vizyon Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin temel amacı öğrencilerimizin bilişsel, sosyal- duygusal, davranışsal ve akademik becerilerini desteklemektir. Her çocuk tek ve biriciktir. Gelişim süreçleri birbirinden farklıdır. Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak tüm öğrencilerin iletişim, problem çözme, çevreye uyum, kendini keşfetme gibi temel yaşam becerilerini geliştirmeye olanak sağlamaktır. Yapılan planlamalarda esas olan, öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerine uyumudur.

• Birim olarak okul yönetimi, veli ve öğretmenlerle iş birliği içinde koşulsuz kabul, gizlilik ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Okulumuzda Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik anlayışı hakimdir. Okulumuz rehberlik faaliyetlerini 3 ana başlık altında incelemek mümkündür:

• 1-Öğrenciye Yönelik Faaliyetler:

• 2-Veliye Yönelik Faaliyetler:

• 3-Öğretmenelere Yönelik Faaliyetler:

1- Öğrenciye Yönelik Faaliyetler:

• Öğrenci Tanıma Çalışmaları:

Okula kayıt için gelen her öğrenci PDR birimi tarafından hazırlanan PDR gelişim özelliklerine uygun bir teste alınır. İlk izlenimler öğrenci dosyasındaki yerini alır. Eğitim süreci boyunca her öğrencinin psiko-sosyal ve akademik gelişmelerini takip ederek, yeteneklerini güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmek amacıyla yapılan çalışmalardır

• Bireysel Görüşmeler:

Öğrencilerin eğitsel-sosyal ve ruhsal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunların tespitinde ve çözümünde kullanılan, öğrencileri tanımaya ve kendilerine tanıtmaya yönelik çalışmaların planlandığı ve uygulandığı, gerekli görüldüğünde çeşitli test, envanter ve ölçeklerin yapıldığı görüşmelerdir. Bireysel görüşmeler üç şekilde gerçekleştirilmektedir;

- Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik servisimize başvurmaları yoluyla,

- Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin gözlemleri sonucu gerekli gördüğü durumlarda,

- Öğretmenlerin ve velilerin ihtiyaç duyduğu durumlarda gerçekleştirilmektedir.

Grup Rehberlik Etkinlikleri:

• Sosyal Beceri Geliştirme Grup Çalışması:

Bu grup çalışması çocukların çevreleriyle daha uyumlu bir şekilde yaşama becerilerini kazanması için oluşturulmuştur. Sosyal beceri grubumuz girdiği ortamda dışlanan, girdiği ortamda fazla baskın çıkan, yalnız kalmayı tercih eden, sırasını beklemekte zorluk yaşayan, kendi yaşıtlarıyla anlaşmazlık yaşayan, çekingen, utangaç, saldırgan, yabancılarla iletişim kurmaktan kaçınan, kuralları uymakta zorluk çeken, dikkatini odaklayamayan öğrencilerimiz içindir. Her oturumda çocukların kendilerini daha da geliştirmeleri için özel tasarlanmış grup içi aktiviteleri sırasında çocuklarımız eğlenerek oyun oynayarak öğrenir.

• Çatışma Çözme/ Öfke Yönetimi Çalışmaları:

Aynen yetişkinler gibi, çocuklar da çevrelerindeki insanlardan kolay etkilenirler. Çocuk diğer kişilerle ilişkilerinde kendisini ortaya koyabilmeyi, anlaşılmayı, böylece hedeflerine ulaşabilmeyi ister. Anlaşılamayan ya da isteklerini elde edemeyen çocuk engellendiği duygusunu yaşar. Bu durumda sıklıkla ortaya çıkan duygu öfkedir. Öfke hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın özenle üzerinde durulup çözümlenmesi gereken bir duygudur. Çatışma çözme grup çalışmalarımız, öfkeyle başa çıkma, onun bastırılmasını ve saklanmasını değil, tanınmasını gerektiği yaklaşımını benimser. Önemli olan bireyin, doğru kişiye, doğru derecede, doğru zamanda, doğru amaçla ve doğru yolla öfkesini ifade edebilmesidir

• Sınav Kaygı Grup Çalışması:

Bu grup çalışması, “Sınav Kaygısı” ölçeğinden yüksek puan alan , bireysel görüşmelerle belirlenen, “Başarısızlık Nedenleri” anket sonuçlarına göre belirlenen istekli öğrencilerden oluşmaktadır. Grup çalışmasında, kaygının ne olduğunu kavrayabilme, kaygılandığımızda vücudumuzda meydana gelen değişiklikleri tanıyabilme ve mantık dışı düşünceler ve bunların sınav kaygısı üzerindeki etkisini kavrayabilme gibi konular üzerinde durulur.

• Bilişsel Beceri Geliştirme Grupları (Öğrenme Becerilerini Geliştirme)

Bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerimizin bu farklılıklarını, güçlü ve güçlenmesi gereken yönlerini tanımlamak ve bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici çalışmaları PASS Teorisi kuramsal alt yapısını baz alarak araştırır, çeşitli yayınları kullanır, materyal üretir ve uygulamaya yönelir. Haftada 2 ders saati alınan gruplar en fazla 4-5 öğrenciden oluşmaktadır.

• Koridor Kutu Oyunları Grup Çalışmaları:

Öğrenciler gruplara ayrılarak her gün öğle teneffüslerinde dönüşümlü olarak 20 dakika akranlarıyla kutu oyunu oynarlar. Kutu oyunlarından gerçek hayatla ilgili pek çok ders almak mümkündür. Özellikle çocukların gelişimine kutu oyunlarından öğrendikleri şeyler büyük katkıda bulunur. Bu süreçte akran iletişimi de büyük rol oynar.

• Akran Dayanışması:

Öğrenmenin kalıcı hale gelmesinde akran eğitimi büyük önem arz etmektedir. Sosyal öğrenme yoluyla, gözlemlenen davranışın sonuçları öğrenilmekle kalmaz o davranışı yapma güdüsü de artar. Akran Dayanışması, çocukların akranlarıyla iletişim becerileri geliştirerek ve farklılıkları hoşgörüyle kabul etmeyi öğrenerek birbirleriyle dayanışma içinde olmaları, kurumlarda öğrenciler arasında yaşanan çatışmaların, uyuşmazlıkların aza indirgenebilmesi için çocuklar arasında bir ağ kurulmasıdır. Bu grubun amacı, öğrencilerimizin nasıl iletişim kurduğunu fark etmeleri, fark ettikten sonra değişmek isteyip istemediklerine karar vermelerine, kendilerini ve karşılarındaki kişiyi olduğu gibi kabul etmeleri, değişim için gerekli iletişim becerilerini grupta ve yaşantılarında uygulayarak öğrenmektir.

Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları:

• Oryantasyon Çalışmaları • Verimli Ders Çalışma

• Arkadaşlık Becerileri Geliştirme • Akran Zorbalığı

• Öz Disiplin • Öfke Kontrolü • Teknolojinin Doğru Kullanımı

• 4. Sınıflar – Ön Ergenlik • Sorumluluklarım

• Kendini Kabul • Mahremiyet Eğitimi • Duygularını Kabul

• 4 Ekim – Evcil Hayvanım Okulumu Ziyarete Geldi Projesi

• Sağlıklı Yaşam Sunumu

Test ve Teknikler:

• Sosyometri

• Öğrenme Stilleri

• Minerva (CSM) Bilişsel Yetenek Ölçümü

• Brain Modify

• CAS Testi

• Beier Cümle Tamamlama Testi

• Louissa Duss Hikaye Tamamlama Testi

• Başarısızlık Nedenleri Anketi

• Sınav Kaygısı Envanteri

Düşünme Becerileri Destek Programı:

• Bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerimizin bu farklılıklarını, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak ve bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici çalışmaları PASS Teorisi kuramsal alt yapısını baz alarak araştırır, çeşitli yayınları kullanır, materyal üretir ve uygulamaya yönelir.

• Düşünme becerileri:

Sınıf öğretmenlerinin haftada 1 ders saati sınıfıyla, PDR Biriminin ise hafta da 2 ders saati 4-5 öğrenci grubuyla gerçekleştirdikleri çalışmalardır.

Düşünme Becerilerini Geliştirme Programı Aşağıdaki Başlıklarda Aktiviteler İçerir:

• Mantıksal Düşünme • Benzerlik ve Farklılıklar

• Neden-Sonuç • Sınıflandırma • Görsel Ayırt etme

• Sözcük Dağarcığı • Örüntüler • Yönerge Takibi

• Harita Okuma • Görsel Organizasyon • Geometri

• Analitik Düşünme • İşitsel ve görsel Algı

2- Veliye Yönelik Faaliyetler:

• "Çocuğum Okula Başlıyor" Veli Semineri

• "Çocukla İletişim" Veli Semineri

• Teknoloji Kolaylık mı? Bağımlılık mı?

• Bireysel Veli Görüşmeleri

• Veli Atölyeleri

3- Öğretmene Yönelik Faaliyetler:

• Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri

 

Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Vizyon Koleji her bireyin değerli olduğu anlayışıyla ortaokul PDR çalışmalarını "bilişsel, sosyal- duygusal, davranışsal ve akademik becerilerini desteklemek üzerine" inşa eder. Gelişim özelliklerine uyumlu olarak; öğrencimizin, kendisini keşfetme, çevresiyle sağlıklı iletişim kurma, akranlarıyla iletişim ve çatışma çözümü, problem çözme becerileri, yaratıcı düşünme gibi temel becerilerini geliştirmeyi desteklemektedir.

Vizyon Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, gönüllülük, gizlilik, eşitlik ve koşulsuz kabul ilkelerine bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

Çalışma Amaçları:

• Bireyin kendisini tanımasına ve anlamasına yardım etmek.

• Kendi sosyal çevresiyle sağlıklı, dengeli ilişkiler kurmasına yardım etmek.

• Problemlerinin çözümü için seçenek oluşturmak, problem çözme anlayış ve becerisini kazandırmak.

• İlgi ve yeteneklerini açığa çıkarmak, geliştirmek. • Karar verme ve tercih yapma bilgi ve becerisini kazandırmak.

• Bireye iş ve meslek imkânları konusunda bilgi vermek, yetenekleri doğrultusunda tercihler yapmasını sağlamak.

• Bireye kendisini sürekli olarak geliştirme gücü ve anlayışını kazandırmak.

• Verimli ders çalışma, zaman yönetimi ve kariyer yollarını göstermek.

• Yaşam felsefesi, ahlaki ve toplumsal değerler dizgesi geliştirmek.

Okulumuzda Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik anlayışı hakimdir. Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık faaliyetlerini 3 ana başlık altında incelemek mümkündür:

• 1-Öğrenciye Yönelik Faaliyetler:

• 2-Veliye Yönelik Faaliyetler

• 3-Öğretmenelere Yönelik Faaliyetler

1- Öğrenciye Yönelik Faaliyetler:

Vizyon Kolejinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarında özellikle Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik anlayışıyla hareket edilir. Öğrencilerin bilişsel, sosyal-duygusal, gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

• Öğrenciyi Tanıma ve Anlama Çalışmaları

• Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları

• Yetenek ve İlgi Alanlarını Belirlenme Çalışmaları 

• Sosyal-Duygusal Becerilerin Gelişimine Yönelik Çalışmalar 

• Akran Arabuluculuk ve Çatışma Çözümüne Yönelik Çalışmalar

Seminer ve Etkinliklerimiz

• Hedef Belirleme:

Bireysel farklılıkların dikkate alındığı öğrencinin ‘kendi bireysel hedefini oluşturabilmesi’ için uygulanan rehberlik çalışmalarımız. Uyku, Beslenme, Spor. 

• Kariyer Planlama:

İlerleyen yıllarda hangi iş-meslek grubu içinde olmak istedikleri, hangi işe yatkın oldukları, ne yapmak istedikleri ile ilgili geleceğe yönelik öngörüler geliştirme çalışmalarımız. Kişisel ilgi ve yeteneklerini güçlendirmeye yönelik bilinç kazandırmak amaçlanır. Hayal Çemberi, Hayal, Çember, Şükran Günlüğü

• Motivasyon Söyleşileri:

Kendi potansiyelini fark etme ve kendine inanma gücü katan çalışmalarımız. Çalışmalarda süreklilik hedeflenir.

• Ergenlik Dönemi:

Gelişim dönemlerine ait değişimleri anlama ve benimseme çalışmalarımız.

• Sınav Kaygısı:

Öğrencilerin Merkezi Sınavlarla ilgili kaygılarını ve sınav sürecini etkin yönetebilmeleri ile ilgili çalışmalarımız. Olumlu Düşüncenin Gücü, ABC tekniği

• Çalışma Yöntemleri:

Nasıl verimli çalışılmalı? Kişiye özgü kavrama, çalışma metotlarını geliştirme ve programlama çalışmaları. Multi Strateji Tekniği, Pomodoro, Testoloji ve Turlama Tekniği, DNA (Dinlerken Not Alma) Tekniği ve NOT-Tİ Tekniği, Zaman Yönetimi, Akran Koçluğu, Dikkat-Odaklanma, Minimalizm, Mindfulness

• Dengeli Teknoloji Kullanımı:

Teknoloji araçlarında aşırılıkların önüne geçen sağlıklı ölçülerde alışkanlıklar edinme çalışmaları. Verimli Teknoloji Kullanımı. Teknolojiyi eğitim öğretim sürecinde bilgi edinme ve araştırma yapma amacıyla kullanma becerileri kazandırma.

Etkinlik ve Grup Çalışmaları:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi etkinlikleri ve grup çalışmaları ihtiyaca yönelik gerçekleştiği gibi talep üzerine de yeni etkinlik çalışmaları başlatılabilir.

• Akademik ve Bilişsel Grup Çalışmaları: Öğrenme Becerilerini Geliştirme, Çalışma Teknikleri, Sınav Kaygısı, Verimli Ders Çalışma. 

• Akran Arabulucuk ve Çatışma Çözümü

• Kişisel Gelişim

• Öğrenci Bülteni: Yarıyıl tatili,Yaz tatili, kaygı, sınav hazırlıkları

Test ve Teknikler

• Öğrenci Tanıma Formu

• Öğrenme Stilleri

• Minerva (CSM) Bilişsel Yetenek Ölçümü

• Brain Modify

• CAS Testi

• Beier Cümle Tamamlama Testi

• Sınav Kaygısı Envanteri

• Sınav Tutumları Ölçeği

2- Veliye Yönelik Faaliyetler:

• Merkezi Sınav ve Diğer Bilgilendirme Toplantıları

• Veli Atölye Çalışmaları

• Veli Bülteni Video çalışmaları 

• Sistemli Rehber Öğretmen- Ebeveyn Görüşmeleri

• Veli Bilgilendirme Seminerleri: Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak uygun kademeye göre ebeveynlerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminer ve grup bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

• Ebeveyn Tutumlarını Geliştirme

• Etkin İletişim Becerileri • Ergen ve Aile iletişimi

• Pozitif Yaklaşımla Disiplin Kurma • Öfke İle Baş etme

3- Öğretmene Yönelik Faaliyetler

• Oryantasyon çalışmaları • Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri

3- Öğretmene Yönelik Faaliyetler

• Oryantasyon çalışmaları

• Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri

Projeler:

Sosyal Sorumluluk-Kardeş Okul Projesi:

Öğrencilerimizin yardımsever bakış açısını desteklemek, dezavantajlı akranlarına destek olmak ve sosyal sorumluluk duygularını geliştirmek amacıyla belirlenen kardeş okula yaptıkları çalışmaları içerir.

Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Ekibi:

Anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin, üçüncü bir tarafsız kişinin yardımıyla birlikte, çatışmalarını barışçıl bir biçimde çözmek için işbirliği yaptıkları bir iletişim süreci olarak tanımlanan arabuluculuk sisteminde arabulucu öğrenci; çatışma yaşayan öğrencilerin problemlerini çözebilmeleri için ortak bir anlaşma sağlanmasını kolaylaştıran tarafsız kişidir. Bu sistem aracılığıyla sınıf arkadaşları tarafından akran arabulucu seçilen öğrencilerimizin bu eğitimle; iletişim, çatışma çözme, etkin dinleme, empati, özgüven, sorumluluk, liderlik gibi becerilerini geliştirmeye katkı sağlamayı amaçlıyor, böylece okulumuzda hakim olan ılımlı iklimi daha çok pekiştirmeyi hedefliyoruz.

 

Lise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Vizyon Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin temel amacı öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal, davranışsal ve akademik becerilerini desteklemektir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini bu çerçevede belirleyerek kendini keşfetmesi, iletişim, problem çözme, çevreye uyum sağlama çalışmalarını yürütmek bizim en temel amacımızdır. Bu çalışmalar ihtiyaca göre belirlenmiş bir şekilde grup çalışmaları veya bireysel görüşmeler şeklinde yapılır. Her genç tek ve biriciktir. Gelişim süreçleri birbirinden farklıdır. Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak tüm öğrencilerin temel yaşam becerilerini geliştirmesi sağlanır. Yapılan planlamalarda esas olan, öğrencilerimizin kendi gelişim dönemi özelliklerine uyumudur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak ilkelerimiz:

• Bireye ve onun kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı esastır.

• Rehberlik hizmetleri, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasını oluşturur.

• Etkili bir rehberlik hizmeti bireysel farkları dikkate alan eğitim sisteminde gerçekleşebilir.

• PDR hizmeti tüm bireylere yöneliktir.

• PDR'nin amacı, bireylerin bir bütün olarak gelişmesine yardımcı olmaktır.

• PDR hizmetinde süreklilik esastır.

• PDR hizmetleri bireye ve onun geleceğine yöneliktir.

• Bireyin zayıf yönlerinden çok güçlü yönleri üzerinde durur.

• PDR hizmetlerinde gönüllülük esastır.

• PDR hizmetleri okulda öğrenci ile ilişkili tüm kişilerin işbirliği ile gerçekleşir.

• PDR tekniklerini uygulamak bir uzmanlık işidir.

• PDR; planlı, programlı, örgütlenmiş, profesyonel bir düzeyde uygulanmalıdır.

• Tek tip bir PDR programı yoktur.

• PDR programı, öğrencilerin gereksinimlerini ve olanaklarını göz önüne alınarak hazırlanır.

• Birim olarak okul yönetimi, veli ve öğretmenlerle iş birliği içinde koşulsuz kabul, gizlilik ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

1- Öğrenciye Yönelik Faaliyetler:

Öğrenci Tanıma Çalışmaları:

Öğrencilerin okula, çevresine oryantasyon ve uyumu için bireysel görüşmeler, test ve envanterler uygulanır. Ayrıca öğrencinin güçlü alanlarını keşfetmesi ve bu alanları geliştirmesi için çalışmalar yürütülür.

• Bireysel Görüşmeler: 

Öğrencilerin eğitsel-sosyal ve ruhsal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunların farkedilmesinde ve çözümünde kullanılan, öğrencileri tanımaya ve kendilerine tanıtmaya yönelik çalışmaların planlandığı ve uygulandığı, gerekli görüldüğünde çeşitli test, envanter ve ölçeklerin yapıldığı görüşmelerdir. Bireysel görüşmeler üç şekilde gerçekleştirilmektedir;

• Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimine başvurmaları yoluyla,

• Rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin gözlemleri sonucu gerekli gördüğü durumlarda,

• Öğretmenlerin ve velilerin ihtiyaç duyduğu durumlarda gerçekleştirilmektedir.

• Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları:

Sınıf danışman öğretmeni ve okul psikolojik danışmanı belirlenmiş planlamalara göre sınıf içi rehberlik çalışmalarını yaparlar.

• Isınma ve Tanışma Grup Rehberliği Çalışmaları:

Birbiri ile yeni tanışan grupların iletişim engellerini kaldırmaları ve yeni iletişim bağları kurmaları için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar grup içindeki etkileşimi arttırması amacıyla akademik dönem başlangıcında veya ihtiyaç duyulduğun yapılır.

• Oryantasyon Grup Rehberliği Çalışmaları:

Okula, çevreye ve yeni katıldığı gruba uyumu için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar ile birlikte öğrencinin okula, çevresine, arkadaşlarına uyumu hedeflenir.

Atölyeler / Projeler / Grup Çalışmaları Akran Arabuluculuğu:

Öğrencilerin çatışma çözme ve arabuluculuk becerilerini geliştirmek, akran desteği ile yaşadığı problemleri aşabilmeleri adına gönüllü öğrenciler tarafından yürütülen süreçtir.

• Kariyer Günleri:

Öğrencilerin kariyer yolculuğunda hedeflerini belirlemesi ve yeni keşifler yapabilmesi için çeşitli meslek alanlarında akademisyen, meslek uzmanı ve üniversite bölüm öğrencileriyle etkinlik gerçekleştirilir. Öğrencilerin hedefledikleri mesleği farklı boyutlardan tanımaları sağlanır.

• Sosyal Uyum ve Atılganlık Grup Rehberliği Çalışmaları:

Atılganlık; bireyin duygu, düşünce, inanç ve arzularını karşısındaki bireylerin hakkını çiğnemeden ifade edebilmesidir. Geçiş/uyum programları ise herhangi bir okuldan ya da sınıftan diğerine geçişi kolaylaştırmak için tasarlanan etkinlikler ve uygulamalardan oluşan bir programdır. Diğer bir deyişle, geçiş programları, öğrencileri bir üst sınıf ya da eğitim kurumuna hazırlayan, öğrencilerin uyumunu kolaylaştırarak geçişin getirdiği sorunları en aza indirgemeye çalışan programlardır.

• Sınav Kaygısı Grup Rehberliği Çalışmaları:

Sınav kaygısı öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Bazı öğrenciler yaklaşan sınavdaki başarı düzeyini genelleyerek, bunu kişiliğinin başarı ya da başarısızlığı olarak değerlendirebilir. Bu durum değerlendirilme korkusuna ve sınavın sürecinden çok sınavın sonucuna odaklanmaya neden olur. Bu kaygıyı yaşayan öğrenciler ile yapılan çalışmalardır.

• Öfke Kontrolü Grup Rehberliği Çalışmaları:

Öfke; sevgi, üzüntü, korku, mutluluk, merhamet gibi en temel duygularımızdan biridir. Genel olarak insanın bilinçli yaşamadığı, kontrol etmekte zorlandığı bu duygu ile nasıl başa çıkılacağı, yaşandığı anda verilen kararlarla şekillenir. Kişinin karşısındakine ve kendisine kontrolsüz yaşanan öfke ile vereceği zararlar çok farklı boyutlarda olabilir. Öfkenin kaynağında yaşayan ve yaşatanın hatalarından bahsetmek gerekir. Öfke duygusu ve bu duyguyu yönetmekte zorlanan bireyler ile yapılan çalışmalardır.

Test, Teknik ve Envanterler Kendini Değerlendirme Envanteri:

Öğrencilerin yetenek, ilgi ve değerleri bakımından kendilerini algılama biçimlerini tanımaya ve bu yolla mesleki eğitim alanı tercihine yardımcı olmak amacıyla uygulanır.

• Öğrenme Stilleri Testi:

Öğrenme stili, öğrencinin en etkin şekilde öğrenmek için yani, yeni bir bilgiyi almak, anlamak, tutmak ve tekrar kullanabilmek için programlandığı tarzıdır. Öğrenme stilleri her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır. Öğrencinin kendi öğrenme stilini keşfederek bu doğrultuda bilinçlenmesi amacıyla uygulanır.

• Sınav Kaygısı Ölçeği:

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır. Bu kaygıyı yüksek derecede yaşayan öğrenciler ile hem bireysel hem de grup çalışmaları yapılır.

• Ergenlerde Karar Verme Ölçeği:

Ölçek, katılımcının karar verirken nelere dikkat etiğini, karar verirken hangi stili kullandığını ölçmek için kullanılır.

• Mesleki Tercih Envanteri:

Ölçek, katılımcının yetenek ve ilgilerine göre seçeceği mesleğin hangi alandan olabileceğini görmek için kullanılır.

• Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi:

Katılımcının rehberlik ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara yönelik planlamalar yapmak amacıyla kullanılır.

• CAS Testi:

Öğrencinin neyi nasıl öğrendiğini görmek amaçlı ve öğrenciyle nasıl bir planlama, çalışma yapılacağını belirlemek amacıyla uygulanan bir performans testidir.

• Okul Dışı Etkinlikler:

Öğrencileri akademik ve sosyal becerilerini geliştirmek için üniversite, iş sahaları, sosyal faaliyetler, vb. alanlarda okul dışı etkinlikler planlanır.

• Kariyer Danışmanlığı:

Öğrencilerin lise eğitimi boyunca hedefledikleri mesleği ve öğrencinin ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi amacıyla çalışmalar yürütülür.

• Seminerler, Sunumlar:

• Sınav Sistemi Sınav • Kaygısı ve Baş etme Yöntemleri

• Ergenlik Dönemi • Verimli Ders Çalışma Teknikleri

• Alan/Ders Seçimi • Güvenli İnternet Kullanımı Bağımlılık(internet, sosyal medya, oyun, vs.)

• İletişim Teknikleri •  Akran Zorbalığı Test Çözme Teknikleri

2- Veliye Yönelik Faaliyetler:

• Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri Grup Görüşmeleri:

Veli, Öğrenci, Psikolojik Danışman, Sınıf Danışman Öğretmeni Grup Görüşmeleri: Bu küçük grup görüşmesinde öğrenci ve bütün destek alınan paydaşlar bir araya gelerek çözüm odaklı yaklaşım ile görüşme gerçekleşir.

• Bireysel Görüşmeler: Planlı ve ihtiyaca yönelik olmak üzere veliler ile görüşmeler gerçekleştirir.

• Seminerler / Sunumlar / Bültenler / Videolar:

• Akademik Konular • Davranış Sunumları • Ergenlik Dönemi

• Sınav Sistemi • Okula ve Çevreye Uyum • Ebeveyn Tutumları • Öfke Yönetimi

• Hedef Belirleme Bülteni • Alan/Ders Seçimi Videosu • 

• Uyku Yönetimi ve Sağlıklı Beslenme Videosu • Tatil Önerileri

3- Öğretmene Yönelik Faaliyetler:

• Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri

• Bireysel Görüşmeler

• Seminer, Sunum ve Atölyeler  

• Akademik Konular