PDR

Rehberliğin Amacı ve Kapsamı

Vizyon Kolejinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi; her birey doğuştan olumlu potansiyele sahiptir düşüncesinden hareketle pozitif psikoloji anlayışını benimsemekte ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir. Öğrencinin duygusal, sosyal ve akademik becerilerinin bir bütün olarak ele alınıldığında, kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağladığına inanılır. Bunun için de her yaş grubunun gelişim dönemi özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımlarına uygun çalışmalar planlanır ve yürütülür.

Rehberlik hizmetlerinde mesleki etik kurallara ve gizliliğe çok önem verilir. Danışmanlık hizmeti alan öğrencilerimiz, kimlik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda koşulsuz kabul ile yargılanmadan dinlenilir. Kendilerine açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Rehberlik birimimiz tarafından Vizyon Kolejine özel olarak hazırlanan, anaokulundan 12. sınıfa kadar bir bütün olan rehberlik programı uygular.

Vizyon Koleji'nde rehberlik hizmetleri üç ana kategoriden oluşmaktadır;

  • Öğrenciye Yönelik Rehberlik Hizmetleri
  • Velilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri
  • Öğretmene Yönelik Rehberlik Hizmetleri