VİZYON ÇAĞI OKULU

Vizyon Koleji sahip olduğu eğitim anlayışı ve bu anlayışın uygulamaya dönüştürülme başarısı bakımından hem yerli hem de yabancı otoritelerin de açıkça belirttiği gibi bir 21. yüzyıl okuludur.

Vizyon Kolejinde bugünün çocuklarına ''geleceğin eğitimi'' verilmektedir. Bu nedenle çoğunlukla 19 ve 20.  yüzyıl anlayış ve kabullenmelerinin sergilendiği klasik eğitim kurumlarıyla  Vizyon Koleji arasında derin farklar bulunmaktadır. Bir Klasik Okul ile 21. Yüzyıl Okulu arasındaki farkları eğitime, öğrenmeye ve teknolojiye bakış açısından yola çıkarak  3 kritere göre tanımlıyoruz.

Bu kriterler;

 1. Öğretmen
 2. Öğrenci
 3. İçerik ve Öğrenme

Bu farkları daha rahat gözlemleyebilmek için öncelikle içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl ile geçmişte kalan 19 ve 20 yüzyılın bazı özelliklerini karşılaştırmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Bakın sadece 15-20 sene içinde teknolojinin ilerlemesiyle oluşan bu farklar toplumsal yapıyı, yaşam stilimizi ve gelecekten beklentilerimizi değiştirdi.


19 ve 20. yüzyıl

21. yüzyıl

Bilgi Nesneldir, değişme hızı yavaştır. Dinamiktir, sürekli değişir. Bugün biliyor olduklarımız yarın değişebilir.
Bilgiye Erişim Yolu Kütüphane ve Ansiklopedilerdir. İnternet!
Bilgiye Erişim Hızı Saatler / Günler / Haftalar Saniyeler / Dakikalar
İletişim & paylaşım yönetimi Posta / Fax E Posta / Sosyal Medya
Bilgisayar Ayrıcalıktır Sıradandır. Yokluğu eksiktir.
İnternet Gelecek vizyonudur. Yaşam tarzıdır, temel ihtiyaçtır.
Eğitimin Amacı Devlete insan kaynağı / Vatandaş yetiştirmekti Rakabetçi dünyaya uyum sağlayabilecek, dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek.
Bakış Açısı Lokaldir Globaldir
Başarı Kriteri Diploma 21. yüzyıl becerileri + Diploma(lar)

21. yüzyıl insanının geçen yüzyıl insanına göre oldukça farklı bir dünyada yaşadığı, ve gelecekte daha da farklı bir dünyada yaşayacağı çok açıktır. Bugün okula giden çocukların anne babaları 20. yüzyıl insanı iken çocuklar birer 21. yüzyıl insanıdır. Kendinizi onların yaşındayken hayal edin ve yaptıklarınızı, yapabildiklerinizi ve gelecekte yapmanız beklenecek olanları karşılaştırın. Onların yüzleşeceği belirsiz geleceğe, 20. yüzyıldan kalan anlayış ve kabullenmeler yeterince katkı sağlamayacaktır.  Bu basit karşılaştırma, Vizyon Kolejinde uygulanan eğitim anlayışı ve uygulamaların altyapısını oluşturur.

 • KRİTER 1: ÖĞRETMEN

  21.Yüzyıl okulunda öğretmen okulun temel taşlarından biri olmaya devam ediyor; ama rolü ve niteliği değişiyor.


  19 VE 20. YÜZYIL ÖĞRETMENİ

  21. YÜZYIL ÖĞRETMENİ (Vizyoner Öğretmen)

  Ne Yapar? Öğretmeye çalışır Öğrenme sürecini tasarlar ve yönetir.
  Sınıftaki İşlevi Otorite, hakim güç. Öğrenme lideri
  Rolü Bilgi Kaynağı Rehber
  Bakış Açısı Aktif sınıf = Gürültü Aktif sınıf = Öğrenme gürültüsü
  Yönetimi Balık verir Olta verir
  Mesleki Gelişim Yılların deneyimi / Statik Öğrenme ve yeniliklere açık / Dinamik
 • KRİTER 2: ÖĞRENCİ

  21.yüzyıl  çocukları geçen yüzyılın çocuklarından her yönüyle çok farklı; yani öğrenciler de çok farklı. Eğitim bu farklar gözetilerek tasarlanmalıdır.

  20. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ

  21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ (Vizyoner Öğrenci)

  Kimdir? Öğretilecek kişi / Çocuk

  Öğrenmesine rehberlik edilecek kişi / Birey

  Çantasında ne taşır?

  Defter, kitap, akıllı defter, dosya, muhtelif kırtasiye

  Tablet bilgisayar ***

  Sınıfta...

  Sessizce  oturur, dersini dinler.

  İşbirlikçi ve paylaşımcı öğrenme ortamında serbest hareket eder.

  Deftere...

  Öğretmenin tahtaya yazdıklarını yazar.

  Not alır, resim ekler, video ekler, ses dosyası ekler, pdf ekler, online paylaşır.

  Zil çalınca...

  Dersin başlayacağını anlar, sınıfına gider.

  Zil çalmaz. Öğrenci birey olarak sorumluluk alır, dersine zamanında girer.

  İnternet erişimi...

  Yasaktır ya da çok kısıtlı kullanımdadır.

  Eğitimin merkezindedir. Her yerde kontrollü ve serbesttir olarak kullanır.***

  Evde

  Ders çalışır, ödev yapar.

  Öğrenmeye devam eder.

  Tablet ve İnternet

  Destek olarak ara sıra kullanılır.

  Öğrenmenin merkezindedir, öğrencinin her şeyidir ***

  İdare biçimi

  Klasik disiplin kuralları

  Eğitim, güven, insiyatif ve oto kontrol.

  Ders için...

  Sınıfında oturup öğretmeni bekler.

  İlgili dersin dersliğine gider(Kabinet derslik sistemi).

  Okul

  Zorunluluktur. Bitmesi beklenir.

  Yaşam alanıdır. Özlenir.

  ***  İşaretli olan bölümler 4. sınıftan itibaren uygulanmaktadır.

 • KRİTER 3: İÇERİK VE ÖĞRENME

  21.yüzyıl çocuklarını kendi çağlarının geleceğine hazırlarken, okulda onların yaşam ve öğrenme stillerine uygun öğrenme ortamları oluşturmak gerekir. Teknolojinin akıllı ve verimli kullanımı içerik kalitesini arttırırken  ölçme değerlendirmeyi mükemmeleştirir. Bu da üst düzey öğrenme ortamlarını oluşturur.


  20. Yüzyıl Okulunda Öğrenme Süreçleri

  21. Yüzyıl Okulunda Öğrenme Süreçleri

  Materyal

  Çok sayıda farklı defter ve kitap.

  Tablet bilgisayar, dijital kalem  ve sınırsız dijital içerik içerik.

  Kitap

  Basılı kitap ve materyaller / Bilgiye kısıtlı erişim

  Dijital kitap ve materyaller / Her yerden her zaman erişim

  Defter

  4 ortalı harita metot / Her ders için ayrı ayrı

  Dijital defter ve kalem / sınırsız sayfa / sınırsız erişim

  İnternet Erişimi

  Sınıfta Yasak / Kısıtlı

  Her yerde kontrollü ve serbest

  Teknolojiyi Kullanma Biçimi

  Yok / Destek unsuru

  Tam entegrasyon

  Akıllı Defter

  İçindeki bazı kelimeler çıkartılmış ders kitabı

  Dijital ve gerçekten akıllı / Öğrencinin ve öğretmenin özgün ve ortak  üretimi

  Defter İçeriği

  Yazı

  Yazı + Resim + Ses dosyası + Video + Paylaşım

  Kitap İçeriği

  Yazı ve resim / Ekleme kısıtlı / Paylaşım imkansız

  Yazı + Resim + Ses dosyası + Video + Paylaşım

  Öğretmenin Deftere Erişimi

  Yok

  Tüm öğrencileriyle / her zaman her yerde erişim, paylaşım, senkronizasyon

  Geçmiş yılların, defter, kitap ve notlarına erişim

  İmkansız / Çok zor

  Bulut  üzerinden saniyeler içinde.

  Dijital Öğrenme Platformu

  Yok / Destekleyici materyal olarak.

  Ana materyal / tam entegrasyon.

  İşbirlikli Öğrenme

  Küme çalışması

  İşbirliği / Dijital paylaşım / senkronize çalışma

  Ölçme değerlendirme ve geribildirim

  Öğretmen / İnsan gücü ve kapasitesi

  Robot / Sanal Zeka

  Yukarıdaki kriterlerde yapılan karşılaştırmadan da açıkça görüleceği gibi 21.Yüzyıl okulu çok daha dinamik ve esnek olmak, öğrenme süreçlerinde öğrencinin sorumluluk ve insiyatif almasını sağlamak zorundadır. Hayatın bir çok alanında olduğu gibi, eğitimde de teknoloji entegrasyonu ve dönüşüm artık bir seçenek değil, zorunluluktur. Yenilikçi eğitim anlayışı ve teknolojinin akıllı ve verimli kullanımındaki başarısı nedeniyle Vizyon Koleji, uluslararası otoritelerce dünyaya örnek 21.yüzyıl okulu olarak gösterilmektedir.

Veli Alanı