fbpx

- Akademik-

Ortaokul Eğitimi

Vizyon Kolejinde Ortaokul Eğitimi

Vizyon Koleji ortaokul programı kapsamında, gelişim çağındaki öğrencilerin bilişsel, duygusal ve bedensel özellikleri dikkate alınarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmaları planlanır ve uygulanır. Geniş içerikli ve çok katmanlı ders programımız ile her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren akademik becerilerinin yanında, duygusal ve sosyal gelişimlerine uygun şekilde hazırlanmış eğitim programı ile ulusal ve uluslararası platformlarda karşılaşacakları her tür sistemin gerekliliklerine donanımlı bireyler olarak hazırlanmaktadır.

Vizyon Kolejinin özgün 21. yy eğitim modeli FLEXA, uluslararası eğitim otoritelerince dünyaya örnek olarak gösteriliyor.

Dünyanın en büyük eğitim teknolojileri kuruluşu olan Amerikan ISTE yetkilileri ile eğitim bilimleri alanında uluslararası otoritelerden olan Arizona State Üniversitesi (ASU) akademisyenleri, 21. yy eğitim modeli FLEXA’yı yerinde incelediler ve ISTE standartlarına göre denetlediler. Eğitim modelimiz FLEXA, güçlü ve yenilikçi bir eğitim modeli olarak otoritelerden tam not aldı ve dünyada eğitimin dönüşümüne ilham verecek örnekler arasında gösterildi. FLEXA sisteminin konsept omurgasını 6 ANAHTAR anlayışı oluşturur. Bu sistemde bir eğitim-öğretim yılı her biri haftalardan oluşan periyotlar içerir. Bu periyotlardan ikisi birinci dönem, diğer ikisi de ikinci dönemde tamamlanır. Bu sayede Vizyon Kolejinde akademik planlama yıllık olarak değil, periyodik olarak yapılır. Okulun akademik durumu, öğrencilerin akademik gelişimi ve öğretmen performansları her periyotta gözden geçirilir ve yüksek nitelikli geri bildirimler ile sistemin sürekli iyileşmesi, güncellenmesi ve gelişmesi sağlanır. Her bir haftalık periyotta yapılan akademik çalışmalar da kendi içinde süreçlerden oluşur. Bu süreçler sırasıyla; Öğret, Ölç, Tamamla, Pekiştir, Hızlandır ve Koru adını alır. Birinci aşama Öğretme sürecidir. Periyot müfredatındaki konu anlatımları ilk altı haftada tamamlanır. Konu anlatımlarının tamamlandığı hafta sonunda Süreç Değerlendirme Sınavı (SDS) uygulanır. Türkiye’nin en güçlü ölçme değerlendirme kurumu Sebit tarafından her periyotta Vizyon Kolejine özel olarak hazırlanan ve değerlendirilen bu sınav ile altı haftalık öğretme sürecinde öğrencilerin kazanım performansları ölçülür ve SDS sonuçlarına göre bireyselleştirilmiş etüt ve kazanım tamamlama çalışmaları yapılır. Kazanım eksiği tamamlanan öğrenciler, kazanımlarını beceriye dönüştürebilecekleri pekiştirme ve hızlandırma etkinliklerine katılırlar. Ulusal sınav hazırlığı yapılan sınıflarda bu çalışmalar kronometrik test ve deneme sınavları olarak uygulanır. Modüler Ödev Sistemiyle yapılandırılan ev çalışmaları daha önceki konuların düzenli olarak tekrar edilerek korunmasını sağlar. Her periyodun son haftasında Periyot Tamamlama Sınavları (PTS) yapılır.

Vizyon Kolejinde 5.sınıf İngilizce hazırlık yılıdır. İngilizce saatinde okul bir dil okuluna dönüşür.

Ortaokul 5. sınıf İngilizce hazırlık sınıfı olarak planlanmıştır. Hazırlık sınıfında öğrencilere çok yoğun olarak İngilizce eğitimi verilir. 6. sınıftan itibaren İngilizce dersi koruma, geliştirme ve özel amaçlı çalışmalarla devam eder. İngilizce öğretim programı Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler), Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere 2 ana kategoride yapılan çalışmalardan oluşur. Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin evde de devam etmesini sağlar. Eğitimde iletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama), ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

Ayrıca Birleşmiş Milletlerin açıkladığı sürdürülebilir kalkınma hedefleri Global Schools Program kapsamında disiplinler arası yaklaşım ile müfredatımızda işlenmektedir. Bu kapsamda proje ödevleri, performans görevleri ve sunum hazırlama ödevleri verilmektedir.

Ölçme-değerlendirme ve Akreditasyom

Öğrenci performansı, yapay zeka teknolojileri kullanılarak, ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir. Okulumuzda sene içerisinde belirli aralıklarla hedef kazanımlarımızı ölçmek amaçlı ELTA sınavları uygulanmaktadır.

Yapay zeka destekli ELTA sınavları sayesinde velilerimize öğrencilerimizin kazanım raporları sunulmakta ve velilerimiz bireysel olarak gelişim takvimi konusunda bilgilendirilmektedir. Ortaokul İngilizce eğitiminin akreditasyon hedefi öğrencilerimizin Avrupa Konseyi’nin belirlediği CEFR kriterlerinde B1 düzeyine gelmeleridir. Bununla birlikte program dileyen öğrencilerin daha üst düzeylere ulaşmasını da mümkün kılacak potansiyeldedir.

Öğrencilerimiz 2. dil olarak İspanyolca ya da Almanca’yı okulda öğrenir

Vizyon Koleji yabancı dil eğitim modeli dünya vatandaşlığı hedeflenerek yapılandırıldı. Biz öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bizce başarı bir öğrencinin dilediği herhangi bir yabancı dili, aynı sistemle, hızlı biçimde öğrenme ve yaşamının bir parçası haline getirebilme becerisi kazanmasıdır. Vizyon Koleji modern diller programı bu vizyonla oluşturulmuş olup, büyük bir başarıyla uygulanmaktadır.

Çocuklar bugün nüfusun %20’siyken, geleceğimizin %100’üdür. Geleceğimiz olan çocukları geleceğe, geleceğin eğitimiyle hazırlamak zorundayız.

Biz 21. yüzyılda eğitim ve öğretimin klasik araç ve yöntemlerle sınırlanmaması gerektiğini savunuyoruz. Bizce teknolojiyi eğitimde akıllı ve verimli kullanmak günümüzde her eğitimcinin ve eğitim kurumunun başlıca sorumluluklarındandır.

Bu sayfa eğitimde teknolojinin akıllı ve verimli kullanımının eğitim kalitesini ve başarısını ne kadar yükselttiğini anlattığı kadar, teknoloji desteği olmadan verilen eğitimde nelerden mahrum kalınacağını da göstermektedir. Günümüzde sahip olduğumuz eğitim teknolojileri ile bu sayfada anlatılanlardan çok daha fazlasını yapmak da mümkündür…

Teknoloji ile…

Öğrenciler Daha Hızlı Öğreniyor

Teknoloji ürünü interaktif görsellerle zenginleştirilmiş ders içerikleri öğrenmeyi bir deneyime dönüştürür. Zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri öğrencilerin içeriğe olan ilgisini arttırır. İnsan beyni ilgi duyduğu şeyleri çok daha kolay öğrenir ve kısa sürede hafızaya alır. Bu durum öğrencide öğrenme özgüvenini yükseltir. Kısalan anlatım ve öğrenme süreleri sayesinde öğrencilerin farklı uygulamalar ve etkinliklerle bilgiyi beceriye dönüştürmesine zaman kalır. Eğitimin nihai amacı da zaten bilgiyi beceriye dönüştürmektir.

Daha İyi Ölçüyoruz, eğitimi kişiye özel hale getiriyoruz.

Vizyon Koleji bir 21.yüzyıl okulu olarak eğitimde teknolojiyi akıllı ve verimli olarak kullanma becerisine sahiptir. Türkiye’nin en güçlü öğrenme teknolojileri kurumu Sebit’in Proje okulu olan Vizyon Kolejinde, öğrencilerin öğrenme süreçleri kazanımlar ve alt kazanımlar seviyesinde Yapay Zeka Teknolojileri ile ölçülür. Bir başka deyişle biz öğrencimizin sadece hangi kazanımı kavrayamadığını değil, bu duruma daha önceki yıllarda öğrenilemeyen hangi kazanımların neden olduğu da görebiliyor, Modüler Ödev Sistemi, Süreç Değerlendirme Sınavları ve bireyselleştirilmiş etüt çalışmalarıyla kalıcı çözümler üretebiliyoruz.

Öğrencilerin Motivasyonu ve Özgüveni Yükseliyor

Teknoloji destekli eğitim yöntemleri ve dijital içerikler, öğrencileri kendi öğrenme stili ve hızına uygun içerik ve yöntemlerle buluşturur, öğrenme ortamlarını zenginleştirir, öğrenmeyi zaman ve mekandan bağımsız hale getirir. Teknoloji destekli ölçme ve değerlendirme altyapısı öğrenme güçlüklerine bireysel çözümler üretir. Bu sayede sınıfta birileri daha hızlı öğreniyor olsa da, kimse geride kalmaz, dersten kopmaz. Sınıfta herkesin öğrenme motivasyonu yüksek olur. Bu da sınıfta öğrenme sinerjisini ve dinamizmi sağlar. Bu nedenle Vizyon Koleji öğrencileri okula çok mutlu gelir ve giderler.

Öğrenme İletişimi ve İşbirliği Artıyor

21.Yüzyılın en önemli becerilerinden olan iletişim, paylaşım ve işbirliği ortamında çalışmak Vizyon Koleji öğrencilerinin yaşam biçimidir. Dijital defterler ile öğrenci ve öğretmenler birbiriyle sürekli iletişim halinde kalırlar. Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın birçok çalışmayı ortak yapabilirler. Bu olanaklar aynı zamanda en önemli öğrenme biçimlerinden biri olan Akran Öğrenmesini de eğitimin doğal parçası haline getirir.

Öğrenciler Daha Çok Beceri Kazanıyor

Günümüzün profesyonel dünyasında çalışanların Sway, OneDrive, Outlook, OneNote, Teams, Word, Excel, Powerpoint gibi birçok Microsoft Office uygulamasını nitelikli biçimde kullanmaları gerekiyor. Microsoft Showcase School olarak dünyaya örnek olarak gösterilen Vizyon Koleji, eğitimlerinde Microsoft Office yazılımları ana platform olarak kullanıldığı için öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren bu programları ileri düzeyde ve nitelikli olarak kullanmaya başlıyorlar. Vizyon Koleji öğrencileri mezun olduklarında, ülkemizdeki ortalama üniversite mezunlarının çoğundan daha fazla donanıma sahip oluyorlar.

Eğitim Daha Güvenli

Teknoloji aynı zamanda okulda yüksek güvenlik ve kontrol kabiliyeti sağlar. Koruyucu güvenlik duvarı uygulamaları okuldayken öğrencilerin istenmeyen sitelere girmesini engeller. Öğretmenler sınıfta tüm öğrencilerin ekranlarını aynı anda görebilir, dilerse ekranları kontrol edebilir, kısıtlayabilir ya da kapatabilir. Öğretmen ve veliler öğrencilerin akıllı defterlerini diledikleri zaman ve yerde inceleyebilir ya da öğrencilerin kullandığı eğitim yazılımlarının performans raporlarını inceleyebilir. Yani teknoloji okula hem güvenlik hem de şeffaflık getirir.

Okul Şeffaflaşıyor, Okul – Veli İşbirliği Güçleniyor

Bulut teknolojileri sayesinde veliler öğrencileri hakkında başarı, devamsızlık, etüt, ödev performansı, etkinliklere katılım gibi birçok bilgiye anlık olarak diledikleri yerden diledikleri bir cihazla ulaşabilir. Başarının önemli bir bileşeni olan Okul-Veli işbirliği bu takip, raporlama ve bilgi paylaşımı ortamında en üst düzeyde gerçekleşir.

Modüler Ödev Sistemi ile öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyoruz.

Vizyon Koleji eğitim anlayışında ödev çalışmaları öğrenciye öğrendiklerini okul zamanı dışında pekiştirme ya da yeni bağlamlara transfer olanağı vermek üzere verilen görevlerdir. Sınıf içi etkinliklere dayalı olarak planlanan bu görevler okul içindeki öğrenmeleri pekiştirmekte, bağımsız çalışma, zaman yönetimi gibi pek çok öğrenme becerisinde gelişmesini sağlamaktadır. Vizyon Kolejinde ödevler Modüler Ödev Sistemi adını verdiğimiz bir anlayışla sistematik bir düzenle verilir. Ödevler çoğunlukla Vcloud platformunda dijital olarak hazırlanır ve paylaşılır. 

Bu sisteme göre öğretmenler ödevleri her biri modül adını verdiğimiz yaklaşık 15 dakikalık zaman dilimleri içinde bitirilebilecek biçimde hazırlar. Öğrencilerin ödev yükü sınıfa göre değişir ve sınıf büyüdükçe ödev oranı da artar. Her sınıf için haftalık olarak hangi dersten kaç modül ders verileceği belirlidir. Söz gelimi 3. sınıfa giden bir öğrencinin günlük 2 (haftalık 10) modülden oluşan bir ödev planı varken, 7. sınıftaki bir öğrencinin günlük 6 (haftalık 30) modül ödevi olmaktadır. Bir başka deyişle Modüler Ödev Sisteminde öğretmenlerin de öğrencilerin de haftalık ve günlük önceden belirlenmiş net bir ödev takvimi ve planlaması vardır.

Modüler ödev sistemi birçok avantaj sağlıyor 

 • Evdeki çalışmalar yapılandırılıyor; okuldaki çalışmalar ile entegre oluyor.
 • Evdeki çalışmalar öğrenme sürecinin bir parçası haline geliyor.
 • Hem öğrenci hem de veli, hangi gün hangi dersten, ne kadar ödevi olduğunu önceden ve her zaman biliyor.
 • Koruma amaçlı ödevler ile geçmiş kazanımlar sürekli tekrar ediliyor.
 • Dijital entegrasyon sayesinde bireyselleştirilebilen ödevler, ölçme değerlendirmenin de bir parçası haline geliyor.

Harmanlanmış eğitim uygulamaları ile öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyor ve öğrenimi çok daha verimli ve kalıcı hale getiriyoruz.

Web destekli öğrenme ile sınıfta öğrenmenin, güçlü ve avantajlı yönlerinin birleştirilmesinden oluşan Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning) eğitim yapılanmamızda önemli bir yer tutar. Öğrenmeyi okul dışında da taşır, evdeki çalışmaları amaçlı hale getirir, okula entegre eder.

Dersin evde çalışılıp, uygulamanın okulda yapıldığı yöntem olan Flipped Classroom ile birçok derste eğitimi ”ters yüz ederek” öğrenme verimini artırıyoruz.

Öğrencileri 21.Yüzyılın gerektirdiği donanımla yetiştirmek farklı öğretmen rollerinin ortaya çıkmasını da zorunlu kılmaktadır. Flipped Classroom modeli, sınıfta geçirilmesi gereken zamanı işbirliği gerektiren çalışmalara, sorgulamaya ve düşünmeye ayıran bir öğretim anlayışıdır. Flipped Classroom, öğretmenleri içerik aktarandan içerik tasarlayana ve öğrencileri pasif bilgi tüketicilerinden öğrenmede bireysel güdümlü ve daha işbirlikçi aktif öğrenenlere dönüştüren güçlü bir katalizör görevi görmektedir. Buradan hareketle, öğrencilere 21. Yüzyıl’ın gerektirdiği eleştirel düşünme, iletişim, üretkenlik ve işbirliği becerilerini kazandıran bu model sayesinde;

 • Öğrenciler ”kendi hızlarında” öğrenme şansı buluyor. Bu sayede kimde geride kalmıyor, motivasyon artıyor.
 • Öğrenciler istedikleri zaman ve mekanda dersleri takip edebiliyor, özgürlükleri artıyor.
 • Dersler daha katılımcı ve interaktif hale geliyor, derse ilgi artıyor.
 • Öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşim artıyor.
 • Öğretmen sınıfta öğrencilerine daha fazla zaman ayırabiliyor.
 • Öğrenciler Öğrencilerin öğrenme sorumluluğu artıyor ve daha üst düzey öğrenme deneyimleri yaşıyorlar.

Güçlü ölçme ve değerlendirme altyapımız ile öğrencilerin eksiklerini kazanım ve alt kazanım seviyesinde tespit edebiliyor, her bir öğrenci için özelleştirilmiş çözümler oluşturabiliyoruz.

Vizyon Kolejinde teknolojik ölçme ve değerlendirme altyapısı, Proje Okulu kapsamında, Türkiye’nin en büyük eğitim teknolojileri ve ölçme değerlendirme kuruluşu olan Sebit tarafından koordine ediliyor. Her altı haftalık periyotta yapılan Süreç Değerlendirme Sınavı (SDS), merkezi ODTÜ Teknokent’de bulunan Sebit uzmanları tarafından incelenip, sonuçları Vizyon kolejine aktarılıyor. Vizyon Koleji akademik sistemi Flexa’ya özel olarak hazırlanmış yüksek nitelikli sorular, öğrencilerin öğrenme düzeyini kazanım ve alt kazanımlar seviyesinde ölçüyor. Çıkan sonuçlara göre öğrencilere verilmesi gereken ek ders, etüd ve ödevlerin planlaması yapılıyor.

Etüt eğitimi Vizyon Koleji eğitim modelinin en güçlü unsurlarından biridir

Öğrencilerin kazanım eksikleri ve etüt ihtiyaçları SDS (Süreç Değerlendirme Sınavı) yanı sıra, ünite kazanım testleri ve modüler ödev sistemi ile de hızlı ve doğru biçimde tespit ediliyor. Etüt ihtiyacı öğretmenler tarafından belirlenebildiği gibi, öğrenciler tarafından da belirlenebiliyor. Eksik kazanımlar grup dersleri, küçük grup dersleri, bireysel dersler ve bireye özel ödevlendirme çalışmalarıyla tamamlanıyor ve pekiştiriliyor ve bunları hafta içi okul saatleri içinde yapıyoruz. Okul sonrası yapılan etütlerin verimsiz olduğunu düşünerek okul sonralarına etüt planlaması yapmıyoruz.

 • Öğrencilerimiz istedikleri öğretmenden elektronik olarak etüt talebinde bulunabiliyor. Bu talepler değerlendiriliyor ve bire bir ya da küçük grup etütleri şeklinde sistem üzerinden etüt atamaları yapılıyor.
 • Öğretmen, kazanım eksiği olan öğrenciye sistem üzerinden etüt gönderebiliyor.
 • Öğrenciye hangi gün etüt verileceği bilgisi bir önceki hafta veli ve öğrenciler ile paylaşılıyor.
 • 8 ve 12. sınıflar hafta içi, ders programlarındaki “Bire Bir Soru Çözümü” saatlerinde, istedikleri öğretmenden özel etüt alabiliyor.
 • Her etüt sonrasında öğrencilerimize bir kazanım değerlendirmesi yapılıyor. Kazanım eksiği görülen öğrenci için aynı etüt tekrar ediliyor.
 • Velimiz öğrencimize, hangi gün ve hangi kazanımdan etüt verildiğini, öğrencimizin bu etütteki başarı durumunu sistem üzerinden takip edebiliyor.
 • Cumartesi günleri ihtiyaç duyan öğrenciler ile kazanım tamamlama ya da tekrar etütleri yapılıyor.

Biz danışman öğretmeni öğrencinin okuldaki velisi olarak görüyoruz. Danışman öğretmen sistemi ile okul, öğrenci ve veli arasındaki iletişim ve iş birliğini yapılandırıyoruz.

Okulda geçen zaman öğrencilerin yaşamlarının büyük bir bölümünü kapsar. Ailelerinden uzakta geçen süre içinde öğrencilerin, kendisini yakın hissedeceği, derdini ve sorunlarını paylaşıp çözüm bulmada destek alacağı, onu gözeten, yol gösteren, örnek olan bir büyüğe ihtiyaç duyar. Bu kişinin varlığı öğrenciye özgüven, sahiplenme ve sorumluluk duygusu verir, motivasyonunu artırır.

5.Sınıftan başlayarak Vizyon Kolejinde her öğrencinin bir danışman öğretmeni vardır

Danışman öğretmeni öğrencimizin kampüsteki yaşantısını gözler, onunla belli aralıklarla bireysel olarak görüşür, dile getiremediği ya da ifade etmekte zorlandığı sorunlarının çözümüne destek olur, aracı olur, yol gösterir. Ona, samimi geribildirimlerle davranışlarında olumlu değişiklikler sağlamayı amaçlar. Belirli aralıklarla öğrencinin rehber öğretmeni, branş öğretmenleri ve velisi ile de iletişime geçerek öğrencinin durumunu istişare eder. Danışman öğretmenin veli ile iletişim amacı bir eğitimci gözüyle durum değerlendirmesi yaparak görüşlerini bildirmek ve veliye de danışmanlık desteği vermektir.

Danışmanlık Vizyon Koleji öğretmen kadrosunun yapılandırılmasında çok önemsenir. Öğretmenlerimiz danışmanlık çalışmalarının verimli ve nitelikli biçimde yürütülmesi için yıl boyu eğitim alıp, akademik direktörler tarafından yönlendirilirler.

Kodlama, robotik ve mühendislik eğitimleriyle öğrencilerde 21.Yüzyıl becerilerini geliştiriyoruz.

Geleceğe hazırlanan öğrencilerin standart bir okuldan çok daha fazlasına ihtiyacı var.

Son yıllarda ABD’de başlayarak yayılan STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitiminin amacı standart okul müfredatını 21. Yüzyıl yaşamında karşılığı olan bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik uygulamalarıyla entegre etmek, bu sayede üretken, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirmektir.

Çocukların katma değeri yüksek beceriler kazanmaları yaşam boyu başarı hedefi için kritik önem taşıyor.

İlkokul seviyesinden itibaren tüm kademelerde uygulanan STEM eğitimi eleştirel düşünme, işbirliği ve gözleme dayalı bilim etkinlikleriyle sürdürülüyor. Çünkü STEM eğitiminin hayatla, dünyayı anlamakla ve daha iyi bir dünya oluşturmakla doğrudan ilişkisi var.

Zihin Haritalarıyla Eğitim

Vizyon Kolejinde zihin haritaları ders anlatırken, not alırken, ödevlerde, sınavlarda, sunumlarda ve daha birçok etkinlikte öğrenci ve öğretmenler tarafından aktif olarak kullanılır ve çok önemsenir.

21. Yüzyılda başarıyı bilgi değil, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri getiriyor. Düşünme eğitimle yapılandırılabilen ve geliştirilebilen bir faaliyettir. Öğrencilerin kazanması gereken 21. Yüzyıl becerilerinden eleştirel düşünme (critical thinking), bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme, sistemler arasındaki ilişkileri anlamak ve zor seçimleri yapabilmek olarak tanımlanıyor.

Vizyon Kolejinde Kritik Düşünme ve Problem Çözme becerilerinin gelişmesi için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri zihin haritalarıyla çalışmaktır. 

Zihin haritası düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır. Zihin haritaları bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantıları gösterir, düşünme eyleminin organize olmasını sağlar, verimini artırır. Bir başka deyişle zihin haritası oluşturmak, büyük resmi görme eylemidir.

Vizyon Koleji Ortaokul öğrencileri kendi özdenetimini sağlayacak güçtedir. Bunu merkeze alarak ortaokulda proje çalışmalarına çok önem veriyoruz.

Öğrencilere grup projeleri ve bireysel projeler yapma fırsatı sunarak onların problem çözme, analitik düşünme ve karar verme becerilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Öğrenciler çeşitli alanlarda çalışma fırsatı buluyor ve projelerini farklı platformlarda sunuyor. Dünya sorunlarına dertlenen, yaşadığı çevreye karşı duyarlı öğrenciler projeler üreterek bakış açılarını da çözüm odaklı bir noktaya taşıyorlar.

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik çalışmalar içerdiğinden yaşam becerileri de gelişmektedir.