fbpx

- Hakkımızda -

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası

Değerli Ziyaretçiler ve Velilerimiz;

07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kurumumuz “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bunun getirdiği yükümlülükler yerine getirmek için gerekli uyum çalışmaları konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Bu kapsamda üyelik sıfatınız devam ettiği süre boyunca kişisel verileriniz işbu kanun çerçevesinde, Vizyon Koleji tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Kişisel verileriniz sizlere daha iyi bir hizmet sağlamak, istatistiki bilgi toplamak, derlemek ve eğitim faaliyetlerimizi geliştirmek amaçları ile tarafımızca kullanılabilecektir.

Dilediğiniz zaman kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan kurumumuza başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu madde kapsamında kişisel verisi işlenen ziyaretçi veya velilerimiz;

  • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
  • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler. Yukarıdaki talepleri, web sitemizin iletişim bölümünde bulunan iletişim kanalları vasıtası ile kurumumuza aktarabilirsiniz.