OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE NİTELİKLİ REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇOK ÖNEMLİDİR 

Vizyon Koleji eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler.  

Öğrencilerimizin okul öncesi dönemde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmalarımızın temelini oluşturur. Bu kapsamda Anaokulunda rehberlik servisinin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin düzenli gelişim takiplerini yapmak, varsa normal dışı gelişmelerin erkenden tespit edilmesini sağlamak, aileyi bu doğrultuda bilgilendirmek, yönlendirmek ve öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlamaktır.  

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi, anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlar ve beş temel alanda hizmet vererek çocukların verimli ve bilinçli biçimde gelişmelerine destek olur.

  • Çocukların okul uyumuna yardım 
  • Bireysel farklılıkların takibi 
  • Gelişimsel rehberlik hizmetleri 
  • Aile danışmanlığı 
  • Önleyici rehberlik hizmetleri

Veli Alanı