Kurucusu bir dilbilimci olan Vizyon Kolejinde, İngilizce saatinde okul bir dil okuluna dönüşüyor.

İngilizce eğitiminin öncelikli amacı öğrenciyi ‘’konuşturmak’’ olmalıdır. Vizyon Koleji yabancı dil öğretiminde iletişim odaklı, harmanlanmış eğitim modeli olan Dynamic Immersion kullanılır. Beynin her iki yarısını da kullandırarak dil öğrenimi sağlayan bu yöntemde öğrenciler İngilizce ifadeleri, anadil edinme süreçlerine benzer biçimde, ''hiçbir Türkçe referansı olmaksızın'', gerçek yaşam kesitlerinden oluşan resimleri, gerçek ortam sesleriyle dijital ortamda eşleştirerek, ''görsel ve işitsel olarak deneyimselleştirerek'' hafızaya alır ve kullanırlar. Sınıfta yapılan iletişim odaklı uygulamalar ile kazanımlar pekiştirilir. Tamamen interaktif ve teknoloji tabanlı bir sistem olan Dynamic Immersion ile İngilizce öğrenme süreçleri hem okula hem de günlük yaşama entegre edilir ve bu sayede hızlı ve kalıcı öğrenme sağlanır. Vizyon Kolejinde İngilizce öğretmenleri sınıfta, interaktif faaliyetleri ve görevleri yöneten ve öğrenme süreçlerini yöneten ‘’moderatörler’’ olarak görev yaparlar. Amerika'lı dilbilimciler tarafından geliştirilen ve dünya çapında yaygın olarak kullanılan Dynamic Immersion modeli, kur sistemiyle örgün eğitim ortamına entegre edilerek Türkiye'de ilk defa Vizyon Kolejinde başarıyla uygulandı.

Okul İngilizce saatinde dil okuluna dönüşüyor.

Vizyon kolejinde İngilizce eğitimi saatinde okul  ''dil okuluna dönüşür''. Eğitim kur sistemiyle verilir. Dil okullarında olduğu gibi öğrenciler, kendi seviyesinde öğrencilerin olduğu gruplarda eğitim alırlar. Bu sayede özgüven ve derse iştirak artar, öğrenme ve yabancı dili davranışa dönüştürme süreçleri hızlanır. İletişim odaklı eğitim hem okulda hem de evde yapılan entegre çalışmalar içerir. Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına ( CEFR) uygun olarak oluşturulan İngilizce programı toplam 8 kurdan oluşur. Her bir kur 1 dönem ( 3 periyot) sürer. Kur sonunda yapılan ölçme değerlendirme sınavından başarılı olan öğrenciler bir sonraki kura devam etmeye hak kazanır. Vizyon Koleji yabancı dil eğitim modeli dünya vatandaşlığı hedeflenerek  yapılandırıldı. Birçok kişi ve kurum İngilizceyi ya da bir başka yabancı dili  iyi öğrettiğini iddia edip, bunu başarı olarak kabul edebilir. Vizyon Kolejinde ise yabancı dil vizyonu, dili öğretmenin çok ötesindedir. Biz  öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz.  Bu nedenle bizce başarı bir öğrencinin  dilediği herhangi bir yabancı dili, aynı sistemle, hızlı biçimde öğrenme ve yaşamının bir parçası haline getirebilme becerisi kazanmasıdır. Vizyon Koleji yabancı dil programı bu vizyonla oluşturulmuş olup, büyük bir başarıyla uygulanmaktadır.

Veli Alanı