Lise İngilizce programının amacı;

Vizyon Kolejinde 12. sınıfı tamamlayan bir öğrencinin öğretim programının gereklerini yerine getirmesi durumunda AB standartlarında B2 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir.  

Cambridge IGCSE Programı

  • 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle, Vizyon Kolejinde İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması kapsamında Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika (IGCSE) Programı uygulanmaktadır.
  • IGCSE birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel (Core) ve genişletilmiş (Extended) öğretim programlarını içermektedir. Okulumuzda genişletilmiş (Extended) öğretim programlarından biri olan IGCSE English as a Second Language programı uygulanmaktadır.
  • IGCSE Program süresi 2 yıldır. Programa, 9. sınıfta başlanır ve 10. sınıfta program tamamlanır.
  • Programını tamamlayan öğrencilerimiz Cambridge tarafından uygulanan bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilmektedirler.
  • IGSCE, 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalardan birisidir. Akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerini güçlendirmenin yanı sıra Cambridge IGCSE programları, öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini de kullanabileceği ve geliştirebileceği tüm eğitsel becerilerin bütünleştirilebildiği bir öğrenme süreci sunmaktadır.
  • IGCSE programının öğrencilere kazandıracağı uluslararası bakış açısı ileriki yıllardaki eğitim ve kariyer hedeflerini global perspektifte oluşturma özgüveni ve vizyonu kazandırır.
  • IGCSE English as a Second Language sertifikası öğrencilerin yurtdışında üniversitelerden kabul alma süreçlerini kolay ve hızlı hale getirir. Bu sertifika, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya'daki üniversitelerin büyük bölümünde İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.

Veli Alanı