fbpx

- Akademik-

Eğitim

Yaşam Boyu Başarı İçin Önce Vizyon Gerek

Günümüzde yaşanan inanılmaz teknolojik ve sosyal değişimlerin sonucu olarak, bugün öğrenci olan çocukların %65’i, yetişkinlik dönemlerinde günümüzde mevcut olmayan meslekleri yapmak, ve dahası yaşamları boyunca defalarca iş, meslek hatta ülke değiştirmek zorunda kalacaklar. 

Böylesi dinamik bir gelecek için eğitim ‘’Yaşam Boyu Başarı’’ vizyonu üzerine kurulmak zorundadır. Biz, tek rekabetçi becerinin öğrenebilme becerisi olduğuna inanıyor ve eğitimin asıl görevinin çocuklara nasıl öğrenebileceklerini öğretmek olduğunu savunuyoruz. Vizyon Koleji olarak, öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz. 

21. yüzyılda insanların nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor. Bu amaçla oluşturduğumuz eğitim modelinin en karakteristik özelliği, esnek olması, okulda ve sınıfta hareketliliği desteklemesi, aktif öğrenme ile eğitimde yaşam boyu başarıyı hedeflemesidir.