fbpx

- Akademik-

Anaokulu Eğitimi

İlk yıllar programı 4 yaştan 4.sınıfa kadar olan eğitimi bütünsel olarak yapılandırır.

Vizyon Koleji ilk yıllar programı tematik yaklaşım odaklıdır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri biraraya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır.

Program kapsamında öğrenciler kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakmaya teşvik edilir. Tematik öğrenme bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. Etkin öğrenme yöntemleri kullanılarak çocuğun edindiği deneyimler yoluyla, kalıcı ve gerçek bir öğrenme gerçekleşir.

Bu yaş grubundaki çocuklar, pozitif iletişim ve işbirliğini temel alan bir atmosferde kendilerini daha rahat ifade ederler. Sosyal iletişim becerilerini kolayca öğrenir ve özgüvenleri gelişir.

Flexa İlk Yıllar Programı 6 sorgulama başlığından oluşur.

Çocuklar “Etkin Öğrenme” ile Yeni Kavramları Deneyimleyerek Keşfeder.

Anaokulu döneminde, eğitimin odağı öğrenebilme becerilerini kazandırmak olmalıdır. 

Her çocuğun özel ve farklı olduğu gerçeği üzerine oluşturulan programımız, çocukları hem ilkokula hazır hale getirmeyi, hem de bireysel gelişimlerini izleyerek; kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilen, özgüveni yüksek, kendisi ve çevresiyle barışık, hoşgörülü, diğer bireylere ve görüşlere saygılı, sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlayacak donanımı edindirmeyi amaçlar.

Vizyon Koleji anaokulu eğitim programının ana çerçevesi ‘’etkin öğrenmeyi’’ geliştirecek bir ortam sağlamak ve çocuklara eylemleri hakkında düşünmeleri için yardımcı olmaktır. Anaokulu programımız günlük düzeni; temizlik, planla-yap-değerlendir sıralaması, küçük ve büyük grup faaliyetleri ve açık hava faaliyetlerinden oluşmaktadır.

High Scope yaklaşımına uygun olarak tasarlanan sınıflarımız çeşitli etkinlik köşelerine bölünmüştür. Her köşede çocukların rahatça oynayabilmesi için yeterli alan bulunur. Sınıftaki raflar, materyaller ve araç gereçler çocukların ulaşabilecekleri yerlerdedir. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir.

Vizyon Kolejinde Anaokulu eğitimi İlkokul eğitim programının bütünsel bir parçasıdır. İlkokul İngilizce programının temelleri Anaokulu İngilizce programımızda atılır. Bu bağlamda, anaokulu gruplarında yapılan çalışmalar, ilkokul programıyla büyük benzerlikler gösterir.

Anaokulu İngilizce programının amacı;

 • Öncelikle bu yaş grubunun önemli bir parçası olan oyunlar, şarkılar, hikayeler ve çeşitli aktivitelerle, öğrenciye İngilizce dilini sevdirmek;
 • Kendini sadece anadilinde değil başka dillerde de ifade edebilme farkındalığı oluşturmak;
 • Öğrencilerimizde sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda “daha iyi bir dünya” için farkındalık yaratmak ve öğrencilerimizi herkese karşı duyarlı ve saygılı bir birey olmaya teşvik etmektir.

Anaokulunda İngilizce eğitim modeli;

Process Based Language Acquisition Program – Süreç Temelli Dil Edinim Programı.

Bu modelde amacımız öğrencilerimize dili öğretmeye çalışmaktan ziyade, İngilizce’yi yaşamlarının bir parçası haline getirmek ve onu bir iletişim aracı olarak kullanmaya teşvik etmektir.

Bunu yaparken de olabildiğince onların ilgi alanlarından yola çıkan ve edindirme metodu kullanılarak hazırlanmış kaynaklardan faydalanıyoruz.

Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir.

Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir. Bu bağlamda;

1. Öğretim süreç ve gelişim odaklı olarak planlanır.

2. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

3. İletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır.

4. Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin okul dışında da devam etmesini sağlanır.

Organize ettiğimiz “Coffee Morning”ler ve portfolyo sunumlarımızla öğrencilerimiz canlı olarak öğrendiklerini paylaşmakta ve velilerimiz de eğitim modelimizi yakından tanıma ve gözlemleme imkanı bulmaktadır.

Çocuklar Kampüste Eğitim Almanın Tüm Avantaj ve Ayrıcalıklarını Yaşıyor!

Anaokulu eğitim yılları çocukların gelecekteki eğitim motivasyonu ve başarısı için çok önemlidir. Nitelikli eğitim için nitelikli bir eğitim ortamı gerekir.

Vizyon Kolejinde anaokulu öğrencisi olmanın en büyük avantajlarından biri de geniş kampüs olanaklarıyla zenginleştirilmiş branş dersleridir. Kampüsümüzde bulunan laboratuvarlar, sanat atölyeleri, dans stüdyosu, jimnastik ve spor salonları, yüzme havuzu, açık spor alanları gibi çok sayıda eğitim alanı ile anaokulu öğrencilerimize bir kampüste eğitim alıyor olmanın avantajlarını yaşıyor.

Anaokulu öğrencileri kampüsteki spor alanlarından yararlanabiliyor.

Vizyon Koleji öğrencilerde spor kültürünün oluşması ve gelişmesine çok önem vermektedir. Bu amaçla kampüste hem kapalı hem da açık hava spor alanları bulunmaktadır. Kampüste biri tam donanımlı spor salonu diğeri jimnastik salonu olmak üzere 2 büyük spor salonu bulunmaktadır. Bahçede bulunan spor alanları ise futbol, voleybol, basketbol ve tenis dersleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Yüzme eğitimi anaokulu ders programının önemli bir parçasıdır.

Kapalı yüzme havuzumuz, haftanın belirli gün ve saatlerinde sadece anaokulu öğrencilerimize tahsis edilmektedir. Anaokulu yüzme derslerindeki hedefimiz çocuklarımızın yüzme sporundan zevk almalarını ve eğlenmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra güven duygularını geliştirmeyi ve temel yüzme becerilerini öğretmeyi amaçlamaktayız.

Branş Dersleri

Her çocuk bir bireydir ve her bireyin keşfedilmeyi ve geliştirilmeyi bekleyen özellikleri vardır. Potansiyel Odaklı Eğitim (POEM) yaklaşımıyla eğitim, bireye özel hale getirilir.

Anaokulumuzda, tüm yaş gruplarında branş dersleri uygulanmaktadır. Bu dersler Türkçe, İngilizce ve İspanyolca etkinlikleri ile disiplinler arası işbirliği çerçevesinde yürütülmekte ve öğrencilerimizin bütünsel gelişimleri takip edilmektedir.

Anaokulumuzda verilen branş derslerinden başlıcaları şöyledir.

 • Bale ve Jimnastik
 • Beden eğitimi
 • Yaratıcı drama
 • İngilizce
 • İspanyolca
 • STEM
 • Yüzme
 • Satranç
 • Müzik
 • Görsel sanatlar

Sağlıklı ve Güvenli Bir Eğitim Ortamı Başarı ve Motivasyon Anahtarıdır.

Güvenli, temiz ve sağlıklı bir okulda memnuniyet yaratmak için her detayı düşündük. 

Vizyon Koleji öğrencilerinin sağlığını her şeyden önde tutmakta, temizlik ve hijyen ile ilgili önlem ve politikalarını bu prensibe göre belirlemektedir. Okullarımızdaki  temizlik hizmetleri uluslararası akreditasyona sahip profesyonel ekipler tarafından sağlanmakta, hijyen yönetimi, halk sağlığı uzmanları tarafından HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) standartlarına uyumlu olarak denetlenmektedir.

Düzenli olarak okulun çeşitli birimlerinden mikrobiyolojik numuneler alınarak incelenmektedir.  

Bu kapsamda:

 • Yemek ve beslenme hizmetlerinin, üretimden servise kadar tüm süreçleri kontrol edilmekte; aşçı ve servis görevlilerinin ellerinden haftada bir mikrobiyolojik numune alınarak hijyen kontrolü yapılmaktadır.
 • İçme suyu, havuz suyu, kullanma suyu analizleri, haftada bir kez mikrobiyolojik numunelerle yapılmaktadır.
 • Tuvaletlerde tüm noktalar günlük olarak temizlenmekte ve hijyen sağlanmaktadır.
 • Okuldaki tüm ıslak ve kuru zeminler dezenfektan maddelerle temizlenmektedir.

Beslenme ve Sağlık En Hassas Olduğumuz Alanlar.

Vizyon Koleji kampüsünde tüm yemekler, özel olarak tasarlanmış olan mutfağımızda, profesyonel aşçılar tarafından hazırlanmakta ve servis edilmektedir.

Yemek listeleri beslenme uzmanımız tarafından, yaş gruplarına uygun olarak, dengeli ve sağlıklı beslenme anlayışıyla oluşturulur. Tüm yemeklerde birinci sınıf, markalı, ve helal sertifikalı malzemeler kullanılmaktadır. Anaokulundaki öğrencilerimize, kendilerine özel oluşturulmuş olan yemekhanede, sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere günde 3 öğün yemek servisi yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin sağlığı için kampüsümüzde okul doktoru ve hemşirelerimizin görev yaptığı tam donanımlı bir revir bulunmaktadır.

Sağlık hizmetlerimiz sadece acil durumlarla sınırlı değildir. Öğrencilerin kendini kötü hissettiği her durumda onlara destek olunmaktadır. Ayrıca, kronik rahatsızlığı olan öğrenciler saptanarak sağlık birimimiz tarafından dikkatle izlenmekte, ilaç kullanması gereken öğrencilerin ilaç saatleri titizlikle takip edilmektedir.

Velilerimiz ile Aramızdaki Etkin İletişim ve İş Birliği Okul Başarısını Sağlıyor.

Anasınıfı Veli Bilgilendirme Toplantısı her yıl eğitim öğretim dönemi başladıktan sonraki ilk cumartesi günü anaokuluna başlayacak olan tüm öğrencilerin anne ve babalarına, okulun konferans salonunda veya sunum yapılabilecek bir alanda yapılır. Bu toplantıda aşağıda belirtilen başlıklar doğrultusunda velilerin bilgilendirilmeleri sağlanır.

 • Okul Yaşantısı ve Genel İşleyiş Prosedürlerinin Paylaşımı
 • Yönetim ve Eğitim Kadrosu ile Tanışma Eğitim
 • Öğretim Süreçlerinin Veliye Aktarımı

Bireysel Görüşmeler

Öğretmenlerimiz, okulun açıldığı ilk ay ve her çeyrek dönem içinde velilerimizle bireysel görüşerek öğrencinin gelişimi hakkında bilgi verir.

Haftalık Akademik Bilgi Mektupları

Haftalık akademik bilgi mektupları V-Cloud üzerinden veliler ile paylaşılır. Veliler, öğrencinin hafta boyunca yapacağı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.